Registrace |  Přihlášení
nahoru
home

¬ Pravidla pro psaní aktualit


Nadojená aktualita by měla být čerstvá. Prošlé a neaktuální informace by v této rubrice neměly význam. Nadpis aktuality by měl korespondovat s textovým obsahem. Aktualita by neměla mít více než 2 000 znaků, včetně mezer. Vložený obrázek by měl být v kontextu s obsahem čerstvě nadojeného příspěvku.

 

Zemědělce chápejte jako čtenáře (vzhledem k nové koncepci, kdy se čtenář stává tvůrcem obsahu, dovolujeme si zvolit toto neutrální označení, dámy zemědělkyně prominou a jistě pochopí, že v jejich případě se jedná o zemědělkyni).

 

Obsah aktualit

 • Zemědělec má právo vkládat aktuality. Nesmí však při tom neoprávněně zasahovat do práv třetích osob, např. poškozovat jejich dobré jméno nebo zasahovat do jejich soukromí.
 • Zemědělec nesmí zveřejňovat informace nepravdivé, polopravdivé, neúplné nebo takové, jejichž pravdivost si nemohl dostatečně ověřit, zvláště pokud by mohly poškodit jiné osoby nebo skupiny osob.
 • Zemědělec nese zodpovědnost za to, aby obsah jeho aktuality nebyl v rozporu se zákony České republiky včetně zákona č.52/2009 Sb. z dubna 2009.
 • Zemědělec nesmí propagovat ani vyjadřovat rasovou, národnostní, náboženskou ani jinou nesnášenlivost vůči jednotlivcům či skupinám osob, obzvlášť pak vůči menšinám. Nesmí propagovat násilí a agresivitu jako prostředek řešení konfliktů.

 

Autorská práva

 • Publikováním textů v rubrice aktuality na www.izun.eu/ dává autor souhlas se zveřejněním těchto textů na internetové stránce www.iZUN.eu, na jeho titulní straně.
 • Autorská práva k textům a zodpovědnost za texty ve chvíli zveřejnění přechází na provozovatele stránek iZUN.eu.
 • Zemědělec může v aktualitách zveřejňovat své texty publikované v jiných médiích, pokud má jejich svolení (je-li v konkrétním případě třeba) a pokud pod článkem zmíní, odkud text pochází.
 • Zemědělec nesmí uveřejnit pod vlastním jménem cizí text nebo jeho část. To platí i pro texty, jejichž autor není znám — například ty, které dostal e-mailem.
 • Cizí text lze v aktualitě použít pouze v rámci citace v souladu s autorským zákonem, tedy zejména tehdy, pokud souvisí s obsahem aktuality, netvoří-li však větší část textu této aktuality. Přitom je nezbytné uvést zdroj textu a jeho autora, je-li znám. Není možné přetisknout například prohlášení či jiné sdělení někoho jiného (osoby, hnutí, politické strany apod.) jako hlavní či dokonce jediný obsah aktuality.
 • Zemědělec je povinen uvádět zdroje svých informací, zejména pokud jimi jsou jiná média.
 • Zemědělec může pro aktuality publikované na iZUN.eu používat fotografie iZUN.eu.

 

Zakázané texty

Texty, jejichž zařazení na titulní stranu ZUN.eu je zakázané, jsou především:

 • texty obsahující vulgarismy, pokud není vulgarismus ojedinělý a nevyhnutelný pro celistvost textu (o přípustnosti v případě sporu rozhodnou administrátoři)
 • lascivní, vyzývavé či erotické texty nebo obrázky, které by mohly ohrozit mravní vývoj mládeže nebo jsou z jiného důvodu nevhodné pro mládež do 18 let (např. obscénnosti, pornografie, explicitní popisy sexuálních technik, odkazy na pornografické stránky apod.); nepřípustné je také jakékoli zobrazování genitálií v tomto smyslu
 • texty nebo obrázky, které nepřiměřeným způsobem zobrazují či propagují násilí
 • texty nebo obrázky, které obsahují urážky konkrétních osob
 • texty nebo obrázky, které propagují užívání drog
 • texty nebo obrázky, jejichž autorem není sám zemědělec, zvláště když je dostal e-mailem nebo získal z jiné webové stránky (včetně vtipů a petic — vlastní petice pak lze zveřejnit pouze po dohodě s redakcí)
 • texty, které mají v titulku grafické prvky, jejichž cílem je nepřiměřeně přitáhnout pozornost na aktualitu (např. titulek VELKÝMI PÍSMENY, speciální >>znaky<< v titulku, texty jinou barvou atd.)
 • tiskové zprávy a prezentační materiály všeho druhu — osob i firem
 • propagační texty politických stran, politiků nebo jejich příznivců včetně textů vyzývajících ke zvolení konkrétního politického subjektu
 • texty propagující finanční sbírku
 • texty s titulky, jejichž cílem je přilákat oklamáním zemědělců jejich pozornost (titulky, které přímo nesouvisí s textem)
 • aktuality, jejichž hlavním cílem je stalking — systematické obtěžování, urážení nebo zesměšňování jiných zemědělců
 • vzkazy, pozdravy či blahopřání jednotlivým osobám, ať už vašim známým, diskutujícím, jiným Zemědělcům nebo administrátorům
 • opravy, doplňky a vysvětlení k vašim předchozím článkům, pokud zjevně nepřinášejí nové užitečné informace
 • „experimenty“, „žerty“ a „průzkumy“ typu „chtěl jsem vyzkoušet, kolik lidí klikne na takový titulek“ nebo „chtěl jsem vyzkoušet, kolik lidí naletí, uvěří...“ apod.

 

Nezveřejnění aktuality

 • Aktualitu, která porušuje Kodex, administrátoři bez upozornění nezveřejní.

 

Reklama v aktualitě

 • Je zcela nepřípustné, aby zemědělec či jakýkoli podnikatelský subjekt propagoval svoji činnost, služby nebo produkty, ať už jsou komerčního charakteru či nikoli. Totéž se týká politické reklamy.
 • V aktualitě nelze zveřejňovat reklamu či pozvánky na konkrétní akce netýkající se jakkoli studentského života či ČZU.
 • Zemědělec nesmí v aktualitě propagovat vlastní nebo cizí komerční aktivity způsobem, který by mohl být považován za skrytou reklamu.

 

Povinnosti zemědělece a provozovatele

 • Zemědělec je povinen vyplnit svou e-mailovou adresu ve formuláři na vkládání aktualit, jinak neproběhne odeslání textu. Provozovatel se zavazuje dodržování zákonu o osobních údajích podle zákonů ČR.

Rubriky

Úvodní obrázek
Pondělí 20. 11. Týden otevřených přednášek na FŽP...
Úvodní obrázek
Na Albertově i na Národní třídě jsme se setkali...
Úvodní obrázek
Čtvrtek, 2. listopadu 2017, 16 hodin, ČZU  
Úvodní obrázek
Drazí začínající zemědělci, jelikož jsme ještě ned...
Úvodní obrázek
Prázdniny už nám fofrem končí,všichni se na pláži...