Registrace |  Přihlášení
nahoru
home

¬ Pravidla pro vkládání fotek a obrázků


Nadojená fotka by měla mít nějakou souvislost s ČZU nebo studentským životem.

Pojem zemědělec chápejte jako čtenář (vzhledem k nové koncepci, kdy se čtenář stává tvůrcem obsahu, dovolujeme si zvolit toto neutrální označení, dámy zemědělkyně prominou a jistě pochopí, že v jejich případě se jedná o zemědělkyni).

 

Obsah — chápejte jako fotografie, obrázky, malůvky, grafiky atd.

 

Obrázky je možné vkládat pouze ve formátu jpeg/jpg, případně png, gif. Z výkonnostních a bezpečnostních důvodů jsou obrázky zmenšovány na straně klienta pomocí technologie javascript a File API. Je možné, že na některých starších prohlížečích nejsou tyto funkce plně podporovány a nebude možné obrázky vkládat.

 

Obsah sekce Fotky

 • Zemědělec má právo vkládat obsah. Nesmí však při tom neoprávněně zasahovat do práv třetích osob, např. poškozovat jejich dobré jméno nebo zasahovat do jejich soukromí.
 • Zemědělec by měl pamatovat na to, aby obsah nebyl v rozporu se zákony České republiky včetně zákona č.52/2009 Sb. z dubna 2009. 
 • Zemědělec nesmí propagovat ani vyjadřovat rasovou, národnostní, náboženskou ani jinou nesnášenlivost vůči jednotlivcům či skupinám osob, obzvlášť pak vůči menšinám. Nesmí propagovat násilí a agresivitu jako prostředek řešení konfliktů.

 

Autorská práva

 • Publikováním obsahu ve fotogalerii dává autor souhlas se zveřejněním tohoto obsahu na internetové stránce www.iZUN.eu, na jeho titulní straně.
 • Autorská práva k obsahu a zodpovědnost za obsah ve chvíli zveřejnění přechází na provozovatele stránek iZUN.eu.
 • Autor nesmí nahrávat obsah, ke kterému nemá autorská práva, nebo není volně šiřitelný.

 

Zakázaný obsah

Obsah, jehož zařazení na titulní stranu ZUN.eu je zakázané, je především:

 • obsah obsahující vulgarismy, pokud není vulgarismus ojedinělý a nevyhnutelný pro celistvost textu (o přípustnosti v případě sporu rozhodnou administrátoři)
 • lascivní, vyzývavý či erotický, které by mohl ohrozit mravní vývoj mládeže nebo je z jiného důvodu nevhodný pro mládež do 18 let (např. obscénnosti, pornografie); nepřípustné je také jakékoli zobrazování genitálií v tomto smyslu
 • obsah, který nepřiměřeným způsobem zobrazuje či propaguje násilí
 • obsah, který obsahuje urážky konkrétních osob
 • obsah znázorňující vzkazy, pozdravy či blahopřání jednotlivým osobám, ať už vašim známým, diskutujícím, jiným zemědělcům nebo administrátorům

 

Nezveřejnění obsahu

 • Obsah, který porušuje Kodex, nebo jej někdo nahlásí jako „nevhodný obsah“, administrátoři bez upozornění nezveřejní.

 

Reklama

 • Je zcela nepřípustné, aby zemědělec či jakýkoli podnikatelský subjekt propagoval svoji činnost, služby nebo produkty, ať už jsou komerčního charakteru či nikoli. Totéž se týká politické reklamy.
 • Nelze zveřejňovat reklamu či pozvánky na konkrétní akce netýkající se jakkoli studentského života či ČZU.
 • Zemědělec nesmí v obsahu propagovat vlastní nebo cizí komerční aktivity způsobem, který by mohl být považován za skrytou reklamu.

Rubriky

Úvodní obrázek
Pondělí 20. 11. Týden otevřených přednášek na FŽP...
Úvodní obrázek
Na Albertově i na Národní třídě jsme se setkali...
Úvodní obrázek
Čtvrtek, 2. listopadu 2017, 16 hodin, ČZU  
Úvodní obrázek
Drazí začínající zemědělci, jelikož jsme ještě ned...
Úvodní obrázek
Prázdniny už nám fofrem končí,všichni se na pláži...