Den vítězství!

Monday 8. 5. 2017 | Out of ČZU

V tento významný den, 8. května, si slavnostně připomínáme oficiální ukončení 2. světové války v Evropě a konečnou porážku nacistického Německa.

Druhá světová válka, globální konflikt, který si vyžádal smrt a utrpení mnoha a mnoha miliónů lidí, se oficiálně rozhořel po napadnutí Polska Německem 1. září 1939. Taktika Třetí říše, která tkvěla v rychlém útoku mechanizovaných jednotek a následném hlubokém průniku obranou nepřítele, překvapila jak odhodlané Poláky, tak následně státy Beneluxu a vlažnou Francii, vše tak k překvapení všech zúčastněných nasvědčovalo rychlému vítězství Fašistické osy.

 

 

[NEJKOMENT]

Až po prohrané letecké bitvě o Anglii a neúspěších v severní Africe a na Východní frontě se v Evropě začala karta obracet ve prospěch Spojenců. Vše vyvrcholilo bitvou o Berlín, ve které Sovětská armáda dne 16. dubna 1945 zahájila hlavní útok. Po urputných a krvavých bojích v městských ulicích o každou píď území, zavlála nad nejdůležitějš

...


více na www.izun.eu