Nová budova CEMS II konečně otevřena!

Tuesday 12. 9. 2017 | Univerzita

Po dlouhých měsících, kdy se studenti i zaměstnanci naší univerzity museli při své každodenní cestě do školy či do práce trpělivě vyhýbat vozidlům stavby, dle pokynů informační cedule přecházet na druhý chodník a někdy i snášet hluk či prach šířící se z prostoru vedle hlavní budovy PEF, jsme se všichni dočkali. Lešení zmizelo a červená budova zářící čistotou a novotou dnes poprvé otevřela své dveře veřejnosti.

Slavnostní otevření budovy CEMS II, tedy Centra ekonomicko-manažerských studií, připadlo na 12. září 2017. Milé hostesky u hlavního vchodu vítaly každého příchozího úsměvem a sklenkou sektu, a tak když se přiblížila 11. hodina dopolední, kdy měla být akce oficiálně zahájena, nová budova již byla poměrně zaplněna davy lidí, mezi nimiž rozhodně nechyběli ani ti, kteří mají na její realizaci značné zásluhy. Téměř přesně úderem 11. hodiny se ujal slova Mgr. Josef Beránek, tiskový mluvčí ČZU, který přivítal všechny přítomné a jmenovitě pak ty, kteří se již o malou chvíli později mohli chopit nůžek a přistoupit ke slavnostnímu přestřižení pásky.

 

 

 

Tohoto slavnostního aktu se samozřejmě zúčastnil rektor ČZU, prof. Ing. Jiří Balík, CSc., dr. h. c. Dále pak nechyběl např. emeritní rektor ČZU a emeritní děkan PEF prof. Ing. Jan Hron, DrSc., dr.h.c., současn

...


více na www.izun.eu