Volby členů Kolejní rady ČZU jsou tady!

20. 11. 2022 0 2 Aktuality Zpět na Úvod
Úvodní fotka
Akademický senát České zemědělské univerzity v Praze na svém zasedání dne 10. 11. 2022 zvolil členy volební komise pro volby do Kolejní rady vysokoškolských kolejí ČZU. Pokud Vám není lhostejný život studentů na koleji a chtěli byste se podílet na budoucím směru ubytování, nyní přišla Vaše příležitost!

Co je Kolejní rada ČZU?

Kolejní rada (KR) je statutárním zástupcem studentů ubytovaných na kolejích a nezávislým poradním orgánem vedoucího koleje, vedoucího údržby a ředitele Kolejí a Menzy (KaM). Počet členů KR se řídí dle Jednacího řádu a Volebního řádu KR. Členy KR volí studenti ubytovaní na kolejích ČZU na začátku akademického roku. Každý člen KR je volen na dobu 3 let.
 
Kolejní rada je povinna se zabývat podněty studentů ubytovaných na koleji a přiměřeným způsobem na ně odpovídat. KR se vyjadřuje zejména k návrhu na výši úhrad za služby poskytované v souvislosti s ubytováním studentů, k návrhům, které jí předloží k vyjádření vedoucí koleje, vedoucí údržby, ředitel nebo vedení univerzity, k záměru změnit využití prostor koleje či k jiným závažným rozhodnutím, které se týkají příslušné koleje.
KR, předseda či jeho zástupci mohou v záležitostech koleje podávat návrhy, podněty nebo stížnosti vedoucímu koleje, vedoucímu údržby nebo řediteli, jež jsou povinni na ně bez průtahů odpovědět a v případě potřeby zjednat nápravu. KR též projednává záměr ředitele odstoupit od smlouvy v případě hrubého porušení dobrých mravů či smluvních povinností ubytovaným.
 
KR může vyžadovat informace od ředitele KaM týkající se závažných organizačních záměrů na kolejích. Vyjadřuje se též k činnosti restaurací na kolejích a případně ostatních zařízení kolejí, pokud mohou podstatně ovlivnit ubytování studentů.
 
Kolejní rada přispívá svou autoritou k vytváření příznivé atmosféry pro ubytování a studium na kolejích ČZU a vede ubytované studenty k dodržování KŘ, pořádku a vhodnému společenskému chování, včetně dobrého zacházení s kolejním majetkem. KR podává aktuální informace ubytovaným studentům prostřednictvím určené nástěnky.

Pokud by vás zajímalo přesné znění volebního a jednacího řádu Kolejní rady Kolejí a Menzy ČZU, můžete si počíst na těchto stránkách.

Kolejní rada ČZU byla přes koronavirovou pandemii zrušena, avšak přichází čas, kdy bude zvolena rada nová. Můžete se tak zásadním způsobem podílet na budoucnosti studentů ubytovaných na kolejích ČZU.

Harmonogram voleb:

  • Uzávěrka přihlášek kandidátů: 25. 11. 2022 do 16:00
  • Vyhlášení kandidátů: 27. 11. 2022 do 23:59
  • Konání voleb: 29. 11. 2022 od 10:00 do 13:00 a od 17:30 do 20:30
  • Místo konání voleb: Menza ČZU


Přihláška do voleb musí obsahovat:

  • Jméno kandidáta
  • Bydliště (kolej)
  • Fakulta, program, ročník
  • Kontaktní e-mail

Přihláška může obsahovat krátký text představující kandidáta a musí být elektronicky odevzdána předsedkyni komise Bc. Sáře Cemperové na e-mail (cemperova@kam.czu.cz) do uzavření přihlášek kandidátů, tj. 25. 11. 2022 do 16:00.

Právo být zvolen členem Kolejní rady má student ČZU, který je ubytovaný na kolejích ČZU a odevzdá alespoň tři dny před konáním voleb písemnou přihlášku předsedkyni volební komise.

Členy Kolejní rady volí ze svých řad studenti ČZU ubytovaní na kolejích ČZU. Zvoleno bude celkem 5 kandidátů pro volební období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2026. A jestliže se nehodláte o toto místo ucházet, určitě doražte alespoň k volbám!

Zdroj: Koleje a Menza ČZU

Autoři: Martin Liška Foto: Dominika Staščáková
nebo sdílej

Mrkni taky na tohle

27. 11. 2023 0

Coffee Tour: Hledání nejlepší kávy v kampusu

Číst více
17. 11. 2023 0

Listopad 1989: Jak Teplice demonstrovaly čtyři dny před Prahou

Číst více
09. 11. 2023 0

Kam v KaM? Místa ke studiu, relaxaci a zábavě čekají!

Číst více

Komentáře

Uživatel

Naši partneři

Došlo k neočekávané chybě! Načíst znovu 🗙