Spolek Derbianus - Zachraňme největší antilopu!

03. 04. 2017 0 0 Univerzita Zpět na Úvod
Úvodní fotka
„Zachraňme největší antilopu!" Nápis na plakátě za mými zády nelze přehlédnout. Lidé prochází kolem, někteří se na chvíli pozastaví, jiní lhostejně pokračují dál. Nějaký muž s malou holčičkou přistoupí ke stolu. „Dobrý den," usměje se „copak tady máte?"

Antilopa Derbyho je jedna z největších antilop na světě. Zároveň však její západní poddruh žijící v Senegalu je kriticky ohrožený.

V následujícím rozhovoru bych Vám ráda představila spolek Derbianus Conservation, který vznikl díky skupině odborníků z dnešní Fakulty tropického zemědělství na ČZU a který již řadu let vede záchranný program právě pro tuto nádhernou antilopu. Více o činnosti Derbianu a antilopě Derbyho nám pověděla předsedkyně spolku, Ing. Karolína Brandlová, Ph.D.

Bio zpovídaného

Jméno: Ing. Karolína Brandlová, Ph.D.

Povolání: Zooložka a pedagožka na FTZ ČZU v Praze

Krátký životopis:Karolína Brandlová vystudovala Fakultu tropického zemědělství, kde nyní působí jako pedagog a vedoucí Katedry chovu zvířat a potravinářství v tropech. Zároveň je předsedkyní spolku Derbianus Conservation, a již řadu let se tak věnuje programu na záchranu antilopy Derbyho.


Prozraďte nám, prosím, jak jste se vlastně dostala k antilopám, konkrétně tedy k antilopě Derbyho?

Když jsem nastoupila na doktorské studium, na dveřích sousední kanceláře se skvěl tajemný nápis Antilopa. Přestože jsem se věnovala studiu velbloudů, vždycky jsem po tom nápisu pokukovala a říkala si, že by to určitě také mohlo být zajímavé téma, kterému bych se chtěla věnovat. Jednoho dne se otevřely dveře naší kanceláře a obyvatelé sousední kanceláře z Týmu Antilopa se přišli zeptat, zda bych se nechtěla přidat. Tak jsem samozřejmě souhlasila a z kanceláře od velbloudů se přesunula do kanceláře k antilopám.

iZUN:  Jak dlouho už spolek funguje, v jakém roce byl založen?

Derbianus navázal právě na práci Týmu Antilopa, který byl založen již v roce 2000 a dlouho sídlil na Institutu tropického zemědělství (dnešní FTZ). V roce 2010 ale podpora vládních zdrojů, které jsme měli k dispozici, skončila, a Senegal, kde antilopa Derbyho žije, přestal být prioritní zemí pro českou podporu. Hledali jsme tedy jiné možnosti, jak financovat záchranný program antilopy Derbyho, a proto jsme založili spolek Derbianus.

Přibližte, prosím, našim čtenářům hlavní činnost a cíle Derbianu, jak v ČR, tak v Senegalu.

Hlavní činností Derbianu je záchranný program pro antilopu Derbyho v Senegalu. Zde pracujeme především s populací v rezervacích Bandia a Fathala, která vznikla v roce 2000 z pouhých šesti jedinců, mezi nimiž byl jen jeden samec. Tato populace tudíž vyžaduje z hlediska genetiky obzvlášť precizní management. Naší hlavní náplní je tedy rozpoznávání jednotlivých zvířat, stanovení jejich rodičů, ať už přímým pozorováním, nebo v současné době různými genetickými metodami. Následně vybíráme jedince, kteří jsou nejvhodnější k dalšímu chovu, a ty pak seskupujeme do chovných stád. Dále se věnujeme výzkumu, neboť jsme organizace působící na univerzitě, zkoumáme tedy antilopy z hlediska populační dynamiky, reprodukce, potravního chování… A poslední činností, jednou z nejvýznamnějších, je činnost vzdělávací. Té se věnujeme jak v Senegalu, kde vzděláváme místní obyvatele, školní děti, strážce rezervací, tak i v ČR, kde naše činnost sahá od mateřských školek až po univerzity. Oslovujeme také veřejnost, především prostřednictvím českých zoologických zahrad.

Převoz antilopy Derbyho, Senegal

Vy jste říkala, že na začátku bylo šest jedinců, jaká je tedy současná populace antilopy Derbyho v Senegalu?

V současné době máme z těch šesti jedinců více než stovku, což je velmi pěkný výsledek. Těchto zhruba sto jedinců je rozšířeno ve dvou oplocených rezervacích, Bandia a Fathala. Nesmíme ale zapomínat ještě na volně žijící populaci v Národním parku Niokolo Koba, jejíž velikost se odhaduje na 150-200 jedinců.

Dobrovolníkem a členem spolku se může stát vlastně kdokoliv, nejen z řad studentů, ale i z řad široké veřejnosti. Jak se mohou dobrovolníci zapojovat?

Dobrovolníky samozřejmě vítáme a mají mnoho možností, jak se zapojit. Pokud s námi chtějí vyrazit přímo „do terénu“, mohou se např. zúčastnit některého z našich Dnů s antilopou, což jsou akce, které pořádáme ve spolupráci momentálně se sedmi českými a slovenskými zoologickými zahradami. Zde většinou trávíme celý den šířením informací o antilopě Derbyho a prodejem propagačních předmětů, které podporují záchranu antilopy Derbyho. Dalšími možnostmi, jak se zapojit, je spolupráce na dalších propagačních akcích (Dny otevřených dveří, akce na škole, předvánoční prodeje), překladatelská činnost, korektury textů, grafika… Možností je plno, vše záleží na domluvě.

A mohou třeba někteří v případě zájmu přispět rovnou i finanční částkou?

Určitě, to je také možnost. Nemáme sice vyhlášenou sbírku, ale je možné přispět prostřednictvím např. darovací smlouvy nebo různých sponzorských smluv.

 

Ve dnech 19.-25. února probíhala v Aule na ČZU mezinárodní konference AnGiHip (celým názvem „Antelope, Giraffe, Hippo in the 21st Century: Conservation action in Africa“), kterou spolek Derbianus organizoval. Konala se již v minulosti na naší škole podobná akce, nebo to byla premiéra?

Byla to premiéra, taková konference se nekonala nejen na naší univerzitě, ale v podstatě nikde na světě. Navázali jsme na konferenci, která se uskutečnila v roce 2011 v Londýně, ale ta byla zaměřená jen na antilopy. My jsme cílovou skupinu rozšířili ještě o žirafy a hrochy a celé akci jsme dali mnohem širší rozměr.

Je do budoucna v plánu v pořádání takových konferencí, ať už přímo u nás na ČZU, nebo vůbec v ČR, pokračovat?

Myslím si, že těsně po skončení konference jsme byli všichni natolik vyčerpaní, že bychom nevěřili, že to ještě někdy znovu dokážeme (smích). Ale získali jsme celou řadu pozitivních ohlasů a žádostí o to, že by se to mělo někdy zopakovat, a také řadu cenných zkušeností, kterých by jistě byla škoda nevyužít. Takže myslím, že v horizontu třeba 3-4 let bychom mohli o podobné akci uvažovat znovu.

iZUN: Takže průběh konference a spokojenost účastníků byste zhodnotila kladně?

Určitě. Všichni byli nesmírně spokojeni, chodili za námi kolegové vlastně z celého světa a říkali nám, že to je ta nejlepší konference, na které kdy byli.

Jaký je Váš názor na klecový chov drůbeže?

Pokud si kupuji vajíčka, tak ta z podestýlkového chovu.

Mockrát děkuji za rozhovor, přeji co nejvíce nových členů (jak dvounohých ve spolku, tak čtyřnohých v africkém stádě) a těším se na všechny chystané akce i naši další spolupráci!

Antilopa Derbyho, Senegal


Jak jsem se dostala k Derbianu

Byl říjen 2015, s kamarády jsme seděli před posluchárnou, popíjeli kávu z automatu a čekali na začátek přednášky. „Koho vlastně dneska máme?" „Nevím. Podívám se." Na předmětu Úvod do tropického zemědělství byla každá přednáška věnována konkrétnímu tématu, a tudíž skoro každý týden dorazil někdo jiný. „Magdaléna Žáčková - Záchranný program antilopy Derbyho," přečetl kamarád nahlas z mobilu, kde měl otevřený UIS. „Tyjo, to vypadá zajímavě." „No, rozhodně to snad bude lepší, než minule nějaký to obilí..." Se smíchem jsme zamířili do posluchárny.

Nemýlili jsme se. Povídání o antilopách nás velmi zaujalo. Poprvé v životě jsme se tak vůbec dozvěděli, že někde v Senegalu žije antilopa Derbyho. A zároveň jsme poprvé uslyšeli o existenci spolku Derbianus Conservation... Následný výčet akcí, které spolek pořádá a do nichž se může kdokoliv dobrovolně zapojit, nás nadchl. „Ty překlady by mě docela zajímaly," prohodila kamarádka, která umí výborně francouzsky. „Já bych zase někdy chtěla vyrazit na nějakou tu prodejní akci do zoo. To musí být super!" „Hele tak se jí pak rovnou zeptáme, ne?" „Jo, tak můžem. Mně se to fakt líbí."

A tak slovo dalo slovo, jak se říká, a my jsme toho dne vstoupily do Derbianu.

ZOO Jihlava

Je sobota 29. května. Slunce pomalu vychází, ale ještě je brzy a poměrně chladno. Skládáme se do velkého teréňáku a vyrážíme směr Jihlava. „Snad vám nevadí trochu binec, většinou tady vozíme psy," směje se sympatická Pavla od volantu. „A minulý týden jsme se s tím autem vrátili ze Senegalu. Rozbila se nám klimatizace, proto ty síťky na oknech," vysvětluje.

Stánek na Dni s antilopou v Zoo Jihlava

V Jihlavě nás vítali jako staré známé. Pomohli nám dopravit tašky na místo určené pro náš stánek, přímo naproti výběhu s žirafami. Poté, co jsme si s holkami smontovaly dovezený stan, začaly jsme vybalovat věci určené k prodeji a aranžovat je úhledně na stůl. „To malování na obličej bych zatím nechala za dobrovolný příspěvek, co myslíte? Podle toho, jak nám to půjde..." Souhlasila jsem, vybalila speciální barvičky a začala je zkoušet na vlastní ruce. Měla jsem sotva půlku kopretiny, když se u mě zastavila maminka s holčičkou. „Jee vy tady malujete? Namalujete naší Týnu jako tygra?" Vzápětí se vytvořil hlouček zvědavých lidí, převážně rodičů s dětmi. Tak tedy, štětce, barvy, a do práce!

Během dne se u našeho stánku zastavila mimo jiné snad většina zaměstnanců zoo, aby prohodili pár slov. Zjistila jsem, že Derbianus tady všichni dobře znají. „Až budete mít chvilku, odpoledne, tak se půjdeme podívat na žirafy," slíbil nám ošetřovatel žiraf, milý pán v kovbojském klobouku. A tak o pár hodin později jsem klečela na betonovém ochozu s kbelíkem jablek a odstrkovala obrovskou hlavu zvědavého žirafího samce... Poprvé v životě jsem tak měla možnost krmit žirafy, a také jsme byly seznámeny s Darwinem; tedy s Kombou ušatou. 

Den s antilopou v Zoo Jihlava, krmení žiraf

„Zachraňme největší antilopu!" Nápis na plakátě za mými zády nelze přehlédnout. Lidé prochází kolem, někteří se na chvíli pozastaví, jiní lhostejně pokračují dál. Nějaký muž s malou holčičkou přistoupí ke stolu. „Dobrý den. Copak tady máte?" Usměje se a prohlíží si trička. V několika větách vysvětlím, že se jedná o záchranný program ohrožené antilopy Derbyho a že veškerý zisk z prodeje je určen právě na jeho financování. „Aha, to je hezký," pokývá uznale hlavou a obrátí se na dcerku. „Líbí se ti to tričko?" Holčička přikyvuje. „Jo? Tak dobře. Já ti ho vezmu." Podá mi vybrané tričko a vyloví peněženku. „Máte tady vážně pěkný věci. A navíc je to na dobrou věc, to se mi moc líbí." Spokojeně přikývnu a odemykám modrou plechovou kasičku...


Pokud vás spolek Derbianus zaujal a chtěli byste se dozvědět cokoliv dalšího, na něco se zeptat nebo se dokonce také zapojit, budeme samozřejmě moc rádi. Na webových stránkách Derbianu naleznete mimo jiné i přihlášku, spoustu dalších zajímavých informací a fotografií.

Stánek Derbianus

Autoři: Tereza Beckeová Foto: Derbianus Conservation, Tereza Beckeová,
Pohledem autora

<p><span>S Karolínou Brandlovou jsem se díky svému členství ve spolku Derbianus znala už dříve, tudíž jsem věděla, že pro představení Derbianu je to ta pravá osoba. Má celou řadu zkušeností a je vidět, že své práci nejen skvěle rozumí, ale především ji baví. Obdivuji, co vše dělá pro záchranu antilopy Derbyho.</span></p>

nebo sdílej

Mrkni taky na tohle

14. 10. 2019 0

Změna je život aneb Na slovíčko se šéfredaktory

Číst více
21. 06. 2019 0

Josef Dostál: I když tvrdě pracujeme, měli bychom se u toho umět bavit

Číst více
09. 05. 2019 0

Seznamte se s Marií Růžičkovou, finalistkou Miss Agro 2019 s číslem deset

Číst více

Komentáře

Uživatel

Naši partneři

Došlo k neočekávané chybě! Načíst znovu 🗙