Studenti FLD jdou k urnám

19. 11. 2011 2 0 Univerzita Zpět na Úvod
Drazí studenti Lesnické a dřevařské fakulty, již tento týden na vás padne nelehký úkol zvolit ze svých řad dva zástupce, kteří budou reprezentovat a podporovat právě vaší milovanou fakultu.

Již tento týden mezi 21. – 25. listopadem budou na Fakultě lesnické a dřevařské probíhat volby do Akademického senátu ČZU. Do tohoto „velkého“ senátu máte možnost volit z osmi kandidátů, jejichž kandidátky již nějakou dobu visí na fakultních nástěnkách a u vchodu do budovy FŽP.

Každá fakulta na naší univerzitě v současné době volí po uplynulém tříletém období nové zástupce do senátů. Z každé fakulty, FLD nevyjímaje, vyjdou dva zástupci z řad studentů, kteří budou hájit zájmy své fakulty ve společnosti senátorů ostatních fakult. V akademickém senátu je pak čeká schvalování rozpočtu ČZU, řešení vnitřních předpisů školy, volení rektora a mnoho dalších důležitých věcí.

Jak budou samotné volby probíhat?

Ve vestibulu FLD bude umístěna zapečetěná urna, do které budete moci od 9:00 do 15:00 vhazovat své hlasovací lístky. Zodpovědnému volebnímu komisaři nahlásíte své jméno a obdržíte od něj volební lístek s osmi kandidáty na post studentského senátora. Na tomto hlasovacím lístku můžete zaškrtnout maximálně dva své favority a vhodit je do hlasovací urny.

25.listopadu v 10:00 se volby ukončí a pověřená komise přepočítá hlasy vhozené do krabice. Dva kandidáti s největším počtem hlasů vás pak budou zastupovat na nejvyšších postech a budou obhajovat vaše zájmy a práva.

Naše noviny zaslaly všem osmi kandidátům šest stejných typových otázek. Pokud vás tedy zajímají volební programy a informace o studentech, kteří vás mají zastupovat, čtěte dále.

  1. Povězte nám něco o svém studiu, obor, ročník a jak dlouho již studujete.
  2. Proč kandidujete?
  3. Máte nějaký volební program? Jaký?
  4. Když Vás zvolí, co byste chtěl(a) změnit?
  5. Jste v nějaké studentské organizaci?
  6. Jaký je Váš názor na klecový chov drůbeže?

Kandidáti

Zde jsou všichni kandidáti, od kterých jsme obdrželi odpovědi.

 Nevyjádřili se:

  • Petr Škorpík
  • Jiří Procházka

Vladislav Nový

Povězte nám něco o svém studiu, obor, ročník a jak dlouho již studujete.

Jmenuji se Vladislav Nový, na univerzitě studuji již sedmým rokem a v současné době jsem ve druhém ročníku doktorského studia na oboru Technika a mechanizace v lesním  hospodářství, kde se zabývám racionalizací výrobních systémů v lesnictví.

iZUN: Proč kandidujete?  

Jelikož jsem dospěl k názoru, že už jsem na této univerzitě dostatečně dlouho a dokonale jsem jí poznal z pohledu studenta a chtěl bych nyní svoje poznatky aplikovat i v senátu a aktivně se podílet na rozvoji naší univerzity.

iZUN: Máte nějaký volební program? Jaký?

Volební program nemám, ale myslím si, že důležitější budou reakce na aktuální podněty než  předčasné sliby.

iZUN: Když Vás zvolí, co byste chtěl změnit?

Chtěl bych zde  prosazovat zájmy všech studentů Lesnické a dřevařské fakulty a také se pokusit o větší propagaci senátu a informovat o jeho činnosti studenty.

iZUN: Jste v nějaké studentské organizaci?

Nejsem členem žádné studentské organizace.

iZUN: Jaký je Váš názor na klecový chov drůbeže?

Klecové chovy nejsou určitě nejlepším možným způsobem chovu pro drůbež, ale jsou na druhou stranu nejefektivnější...

Viktor Kořínek

iZUN: Povězte nám něco o svém studiu, obor, ročník a jak dlouho již studujete.

V současné době studuji první ročník navazujícího magisterského oboru Dřevařské inženýrství. Na Fakultě lesnické a dřevařské studuji tedy již čtvrtým rokem.

iZUN: Proč kandidujete?

Věřím, že prostřednictvím akademického senátu budu moci příznivě ovlivnit chod a vybavení naší fakulty a budu moci získat pro studenty lepší studijní podmínky. Také si myslím, že by studenti měli mít přehled o tom, co akademický senát přesně dělá, a hodlám jim tyto informace poskytnout díky univerzitním novinám iZUN.eu.

iZUN: Máte nějaký volební program? Jaký?

Společně s Janem Webersinkem bych chtěl zlepšit informovanost studentů ohledně chodu akademického senátu a dění na fakultě.

Zlepšit postavení naší FLD mezi ostatními fakultami.

Zkvalitnit komunikaci mezi studenty a vedením fakulty.

Pokusit se o instalování většího počtu zásuvek do prostorů fakulty.

iZUN: Když Vás zvolí, co byste chtěl změnit?

Krom toho, co jsem již zmínil, bych rád zřídil komunikační kanál mezi studenty a vedením fakulty, prostřednictvím kterého by bylo možné psát návrhy na zlepšení chodu FLD a bylo by možné diskutovat s těmi, kteří mohou s návrženými tématy něco udělat.

iZUN: Jste v nějaké studentské organizaci?

Dva roky působím v redakci internetových Zemědělských univerzitních novin iZUN.eu. Od nového roku jsem šéfredaktorem tohoto portálu, informujícího studenty ČZU o dění na univerzitě.

iZUN: Jaký je Váš názor na klecový chov drůbeže?

Rozhodně bych tou slepicí v kleci být nechtěl. Na druhou stranu chápu, že to je jednoduchý způsob, jak zprostředkovat zákazníkovi vajíčka za co nejnižší cenu.

Jan Webersinke

iZUN: Povězte nám něco o svém studiu, obor, ročník a jak dlouho již studujete.

Jmenuji se Jan Webersinke, jsem vyučený truhlář a mám maturitu v oboru Nábytkářství a čalounictví. V současné době studuji  na FLD první ročník oboru Dřevařství.
  Proč kandidujete?
Kandiduji, protože bych se chtěl trochu více zajímat o zájmy univerzity. Zjistit, co se vlastně pod slupkou školy skrývá, co vše se děje, aby škola fungovala.

Máte nějaký volební program?

Společně s Viktorem Kořínkem bych chtěl zapracovat na komunikci studentů s vedením školy a efektivněji tak řešit jejich problémy. Také bych chtěl našim studentům zprostředkovat lepší informace o chodu akademického senátu a zlepšit postavení FLD.

iZUN: Když Vás zvolí, co byste chtěl změnit?

Chtěl bych zlepšit předchozí body (viz výše). A pokud bude existovat nějaká cesta, jak opět zavést v bufetu Braníka, tak jí najdu.

iZUN: Jste členem nějaké studentské organizace?

V organizaci nejsem.

iZUN: Jaký je Váš názor na klecový chov drůbeže?

Myslím, že některé obrázky jsou hruzostrašné. Ale kdyby tyto klece nebyly, tak nevim, kam bychom se dostali. Neříkám, že se mi to líbí, ale někdo to vymyslel z nějakého duvodu.

Petr Šenfeld

iZUN: Povězte nám něco o svém studiu, obor, ročník a jak dlouho již studujete.

Jmenuji se Petr Šenfeld, studuji od října 2011 doktorské studium obor Ochrana lesů a myslivost.
Proč kandidujete?

Rád bych se zapojil do dění v AS ČZU. Chtěl bych senátu zaručit stabilitu na další 3 roky, neboť kandidáti se volí na 3 roky, což odpovídá délce mého studia.

iZUN:  Máte nějaký volební program?

S Honzou Kašparem jsme vytvořili „koalici ve dvou“, neboť dva se stejným názorem zmůžou víc. Chtěli bychom zvýšit úroveň komunikace AS se studenty, zvýšit informovanost o dění v AS a informovat o možnostech ovlivnění dění na ČZU. V neposlední řadě, jak jsem již zmiňoval, zaručit AS stabilitu.

iZUN: iZUN: Když Vás zvolí, co byste chtěl změnit?

Odpověď na tuto otázku vychází z odpovědi na otázku předchozí… Informovanost, komunikace, stabilita.

iZUN: Jste v nějaké studentské organizaci?

Bohužel v žádné, ale může se to změnit…

iZUN:  Jaký je Váš názor na klecový chov drůbeže?

Myslím, že by na kandidáta Lesnické a dřevařské fakulty byla věcnější otázka na problematiku kůrovce…

Jan Kašpar

Povězte nám něco o svém studiu, obor, ročník a jak dlouho již studujete.

Jmenuji se Jan Kašpar a studuji druhý ročník magisterského studia oboru Lesní inženýrství na Fakultě lesnické a dřevařské. Studuji tedy pátý rok.

iZUN: Proč kandidujete?

Od minulého roku jsem členem Akademického senátu FLD. Zjistil jsem tedy o čem všem AS může rozhodovat, že schvaluje důležité dokumenty jako je například plán rozpočtu fakulty nebo strategický plán fakulty. I jednotlivý člen AS může určit, jakým směrem se fakulta bude ubírat. U Akademického senátu ČZU je to v podstatě o tom samém, samozřejmě ve větším měřítku. V posledních letech ale ze strany studentů o tyto orgány ČZU nebyl moc velký zájem, někteří možná ani netuší, že něco takového existuje. Přitom ale rozhodnutí přijatá tzv. velkým senátem  nebo i senáty jednotlivých fakult ovlivňují nás všechny, tedy i studenty. Proto je důležité k tomu nepřistupovat pasivně a rezignovaně, ale právě naopak.

iZUN: Máte nějaký volební program?

Rád bych se do AS ČZU dostal společně s Petrem Šenfeldem, se kterým máme na danou problematiku stejný názor. Dá se říci, že tedy tvoříme jakousi „koalici ve dvou“. Tím se dostávám k prvnímu bodu našeho „programu“. Dva mají určitě větší šanci se prosadit než jeden. My spolu budeme vždy postupovat jednotně. A další bodem je komunikace. Tím mám na mysli komunikaci mezi AS jako celkem a akademickou obcí, v našem případě studenty. Člen AS má dokonce povinnost informovat akademickou obec o jednání a rozhodnutí AS, pokud senát nezvolí jinak. Nároku studentů na tyto informace ale moc často využíváno není, už jenom asi proto, že sami neví, že na to právo mají. Chtěli bychom tedy rozšířit povědomí studentů o akademickém senátu obecně a zvýšit jejich zájem o děni v AS. A dále pravidelně informovat studenty o věcech, které byly senátem odsouhlaseny nebo o kterých se bude hlasovat. Součástí toho je samozřejmě i případná debata a argumentace obou stran, tj. členů AS i studentů. Možná by se náš „program“ dal shrnout slovy: informace, komunikace, debata. A co je ještě důležité, Petr je v prvním ročníku doktorského studia, já mám v plánu také pokračovat ve studiu, takže v tomto směru můžeme slíbit, že v AS ČZU setrváme celé funkční období, tzn. 3 roky. Je to tedy „stabilita“ v názorech, které budeme zastávat!

iZUN: iZUN: Když Vás zvolí, co byste chtěl změnit?

Jak už jsem se zmínil, chtěli bychom především zvýšit informovanost studentů o AS a zajistit vzájemnou komunikaci. A samozřejmě nezůstat pasivní a mlčet. Fakulta jako celek se musí o své místo poprat na všech „kolbištích“.

iZUN: Jste v nějaké studentské organizaci?

Jsem předsedou studentského spolku naší fakulty, který se jmenuje MOST. A tím pádem i automaticky členem Studentské unie ČZU.

iZUN: Jaký je Váš názor na klecový chov drůbeže?

Komu by se líbilo být v kleci??

Ondřej Fudaly

Tento kandidát si nepřál zveřejnit své odpovědi na otázky.

Pokud jste mezi kandidáty a chtěli byste mít zde také svůj prostor, napište své odpovědi na e-mail anna.beldova@izun.eu a my je do článku doplníme.

Všem kandidátům přejeme mnoho zdaru a zvoleným senátorům mnoho sil, elánu a zodpovědnosti při řešení senátních úkolů.

Autoři: Anna Beldová
nebo sdílej

Mrkni taky na tohle

08. 03. 2018 0

Nový pavilon FLD: Základní kámen položen!

Číst více
09. 11. 2017 18

Volby do akademického senátu PEF ČZU

Číst více
09. 10. 2017 0

Čeká nás revoluce? Volby nového rektora rozrazily brány ČZU

Číst více

Komentáře

Uživatel
Anonymní zemědělec
Anonymní zemědělec - 21 listopadu, 2011 - 09:36

chybí vám dva kandidáti, alespoň by mohli být v seznamu všech kandidátů

| 26
LV
LV - 21 listopadu, 2011 - 11:07

V úvodu článku je jasně napsáno: Zde jsou všichni kandidáti, od kterých jsme obdrželi odpovědi. Pokud kandidáti neodpovědi, nemohli jsme je zařadit. Navíc je v závěru článku i dodatek, že se kandidáti mohou ozvat zpětně a jejich odpovědi budou do článku dodány.

| 12

Naši partneři

Došlo k neočekávané chybě! Načíst znovu 🗙