Akademická obec zasedla a představila kandidáty na rektora ČZU

04. 10. 2013 0 0 Univerzita Zpět na Úvod
Úvodní fotka
Včera, dvě hodiny po poledni, proběhlo v Aule shromáždění Akademické obce při příležitosti představení kandidátů na funkci rektora ČZU, jehož volba proběhne v úterý 8. 10. Kdo hodlá příští 4 roky vést naši univerzitu?

Již potřinácté v historii ČZU, potažmo Vysoké školy zemědělské, proběhne za necelý týden volba nového rektora. Vyhlášení harmonogramu volby kandidáta na tuto funkci proběhlo 18. 7. 2013 a od 2. 9. 2013 do 24. 9. 2013 bylo možné navrhovat jednotlivé kandidáty. Z celkového počtu sedmi navržených jmen s kandidaturou souhlasili dva. Právě tito kandidáti, na včerejší Akademické obci, představili své plány a vize do následujícího funkčního období.

prof. Ing. Jiří Balík, CSc.

Současný rektor ČZU ve své prezentaci nejprve zdůraznil tradici a historii ČZU, na kterou by v dalším funkčním období chtěl navazovat, a poté se věnoval třem, podle něj, zásadním pilířům vysokého školství. Konkrétně vzdělání, vědě a výzkumu a transferu technologií a spolupráci s praxí.

Bio zpovídaného

Jméno: Jiří Balík

Povolání: Rektor ČZU

Rok narození: 1953

Krátký životopis:

Před svým zvolením do funkce rektora ČZU, byl Jiří Balík prorektorem ČZU pro školní podniky a styk s odbornou veřejností na FAPPZ. Vystudoval, tehdy ještě, na Vysoké škole zemědělské v Praze agronomickou fakultu. Je autorem více než 300 publikací a vědeckých a odborných článků.

V této části se Jiří Balík zmínil o vizi zvyšování kvality výuky a možnosti rozšířit výběr studijních oborů, kam například patří zavedení magisterských programů na Institutu vzdělání a poradenství nebo nové obory na FLD. Dále vyjádřil nesouhlas s plošným zavedením školného. Uvedl plán stabilizace motivačních programů pro nadané studenty nebo mluvil o zkvalitnění a rozšíření výuky na univerzitě třetího věku. Dále ukázal například na potřebu podpory výzkumu a vytváření vědeckých týmů, tvorbu excelentních pracovišť nebo motivaci akademických pracovníků.

V závěru své pětadvacetiminutové prezentace, Jiří Balík hovořil o důležitosti práce se studenty, o podpoře post doktorských pozic i podpoře studentských organizací, které jsou, podle jeho názoru, důležitou součástí fungování a soudržnosti univerzity.

prof. Ing. Petr Sklenička, CSc.

Stejně jako první kandidát, se i Petr Sklenička, na úvod své prezentace, rozhovořil o tradici a historii, na kterou by rád navázal. Svoji prezentaci postavil na bodech, které by oproti současnému vrcholnému vedení ČZU změnil, upravil, doplnil nebo akcentoval.

Bio zpovídaného

Jméno: Petr Sklenička

Povolání: Děkan FŽP

Rok narození: 1964

Krátký životopis:Před zvolením do funkce děkana FŽP, byl Petr Sklenička pověřeným proděkanem pro mezinárodní spolupráci FŽP. Vystudoval agronomickou fakultu na Vysoké škole zemědělské v Praze. Na svém kontě má více než 150 odborných publikací.

Rektorát by, podle jeho slov, měl být pevným zázemím pro všechny fakulty, institut a KTV. Rektor by měl být daleko více vidět vně univerzity než uvnitř. Jedno z hesel, které během prezentace zaznělo, „méně formalismu, více diskuse“, by mělo znamenat vytvoření diskusní platformy o klíčových věcech, která by zlepšila informační tok a která by se měla týkat také studentů.

„Studenti studentům“, princip, který Petr Sklenička uplatňuje na své fakultě je takový, který chce v případě svého zvolení aplikovat celouniverzitně. V jeho projevu zazněla snaha podpořit studentské organizace, které si podle něho zaslouží větší pozornost a mimo jiné, dokonce své vyhrazené místo nejen v prostorách školy, ale i v rozpočtu ČZU.

Na závěr děkan FŽP zmínil podporu mezinárodního výzkumu i odlišný systém přerozdělování peněz fakultám, které by tak mohly získat více peněz pro svůj rozvoj. Dále vyjádřil náklonost ke sportu a reprezentaci ČZU, podporu pedagogů s praxí nebo rozšíření Poníčka. Dle svých slov by chtěl zavést kvalitnější a výraznější PR, a to nejen v České republice, ale i v zahraničí. S tím souvisí i výuka v anglickém jazyce, kterou by rovněž rád podpořil a zkvalitnil.

Již v úterý 8. 10. 2013 se pravděpodobně dozvíme, zda se novým rektorem stane, již osvědčený, Jiří Balík, nebo ho ve funkci na další čtyři roky vystřídá, děkan Fakulty životního prostředí, Petr Sklenička.

Autoři: Jakub Kopecký Foto: Jan Rajtr
nebo sdílej

Mrkni taky na tohle

27. 02. 2019 20

Rektor: Důležití jsou lidé, jen budovy nestačí

Číst více
27. 02. 2019 20

Rektor: Důležití jsou lidé, jen budovy nestačí

Číst více
21. 03. 2018 0

Inaugurace – profesor Sklenička oficiálně rektorem ČZU

Číst více

Komentáře

Uživatel

Naši partneři

Došlo k neočekávané chybě! Načíst znovu 🗙