„Chci zavést první čistě distanční studijní program na ČZU.“, říká nový děkan PEF doc. Ing. Tomáš Šubrt, Ph.D.

23. 02. 2022 0 1 Univerzita Zpět na Úvod
Úvodní fotka
Jednou z fakult, kde proběhly děkanské volby, byla i Provozně Ekonomická ekonomická fakulta. Po osmi letech, která strávil v děkanské kanceláři Ing. Martin Pelikán, Ph.D., byl novým děkanem zvolen doc. Ing. Tomáš Šubrt, Ph.D. z Katedry systémového inženýrství.

iZUN: Funkci děkana přebíráte po osmi letech, kdy ji vykonával Ing. Martin Pelikán, Ph.D. V jakém stavu podle vás fakulta je?

doc. Ing Tomáš Šubrt, Ph.D.: Fakulta ve špatné kondici rozhodně není, i nešťastný covid ji poznamenal poměrně málo, díky dobrému provedení touto dobou. Fakulta je infrastrukturně velmi dobře vybavena a to i z hlediska moderních technologií. Co se týká stability počtu studentů a kvality studia, tak taky není ve špatném stavu. Byly akreditovány nové studijní programy, zájem studentů je konstantní. Z hlediska vědecko výzkumného, tam je potřeba trochu přidat, tam fakulta trošku pokulhávala, i když role ekonomických fakult v této oblasti je poněkud jiná než fakult biologických. Ale v sumě fakulta rozhodně není ve špatném stavu.

iZUN: Jaké si dáváte cíle?

doc. Ing Tomáš Šubrt, Ph.D.: Co se týká cílů, ty je možné rozdělit do několika skupin. První se týká rozvoje pedagogiky. Chtěl bych dokončit elektronizaci studijních agend, protože spousta agendy se stále provádí technologií nehodnou 20. let 21. století. Chtěl bych se zaměřit na menší studijní programy, aby fakulta nebyla závislá na 2-3 velkých, ale aby portfolio bylo větší. Chtěl bych zavést první ryze distanční studijní program a akreditovat ho v angličtině pro samoplátce a nabízet tak distanční studium po celém světě, věřím, že by to mohlo mít budoucnost. Co se týká vědy a výzkumu, dal jsem si velký cíl založit něco, co jsme pracovně nazvali Centra excelence. Budou 3 až 4, a budou pokrývat oblasti vzdělávání, ve kterých má fakulta akreditaci, to znamená excelence v ekonomice a managementu, v informatice a systémovém inženýrství, v regionálním rozvoji. Excelenci si představuji především tak, že se podaří sehnat prostředky na excelentní zahraniční vědce, kolem kterých by naši publikačně nejaktivnější kolegové produkovali kvalitní vědecké výstupy.

iZUN: V poslední době se na pef dělo spoustu novinek. Rekonstruoval se interiér CEMS, přibyla specializovaná učebny Collaborative rooms, Creative rooms. Co nového byste rád realizoval vy?

doc. Ing Tomáš Šubrt, Ph.D.: Ony ty místnosti tady existují, ale málo se o nich ví, a tak je potřeba je trochu zpropagovat, víc využít a prodat. Ale k otázce, asi největší výzvou je využití prostoru za CEMS, kde je prázdná plocha. Zvažovala se tam velká posluchárna, pak byl projekt z mnoha důvodů upraven. V současné době se tam projektuje multifunkční lehký prostor. To bych chtěl prosadit a jestli se zadaří, rád bych nějak využil volné plochy na střechách budov, podobně jako to je tomu na Fakultě tropického zemědělství.

iZUN: Jak plánujete studijní nabídkou reagovat na stále rychlejší vývoj nových ekonomických témat, jako je boom kryptomněn, sdílená ekonomika nebo NFT?

doc. Ing Tomáš Šubrt, Ph.D.: Dalo by se říct, že ten rozvoj nejde jen do digitální ekonomiky, ale druhou nohou i do bioekenomie a cirkulární ekonomie. Já bych chtěl zaměření fakulty a studijních programů rozvést i těmito směry. To znamená využít potenciálu biologických disciplín a zaměřit se na bioekonomii a cirkulární ekonomii, kde je velký potenciál. A co se týká digitální ekonomie, tak my už tady máme laboratoře GIS, Knowledge managemantu, zpracování velkých dat, ty také nejsou plně využity. Mimo pedagogiku je tu podpora 5G sítí, zahajuje nový studijní program Global Security Management, takže obě katedry informatiky neztrácí krok. Když byla řeč o kryptomněnách, tak zrovna naším posledním docentem je kolega, který se habilitoval na tématu kryptomněn.

iZUN: Na PEF je poměrně rozsáhlá nabídka oborů pro mezinárodní studenty v angličtině. Jak plánujete udržet PEF zajímavou a přínosnou pro studenty ze zahraničí?

doc. Ing Tomáš Šubrt, Ph.D.: .: No prvně se snad podaří zakreditovat zmiňovaný distanční studijní program v angličtině. A já pevně věřím, že zájem zahraničních studentů nebude utuchat, nic tomu nenasvědčuje. Jen by bylo možná potřeba se trochu orientovat  na všechny části světa, všude máme svůj potenciál. Lákat samozřejmě budeme kvalitou studijního programu, přístupem, ale přiznejme si, že velkým lákadlem je i Praha sama o sobě a náš krásný kampus. PEF je známá tím, že nabízí nadstandartní servis, vyplývající z možností zahraničního oddělení. Pokud je mi známo, ten na ostatních vysokých školách tak nadstandartní není.

iZUN: Tím servisem se myslí komunikace a aktivita studijních referentů, koordinátorů atd.?

doc. Ing Tomáš Šubrt, Ph.D.: V současné době všechny aktivity spojené se servisem pro zahraniční studenty jsou na oddělení mezinárodních vztahů. Já jsem si dal za cíl personálně posílit studijní oddělení anglicky mluvícími pracovnicemi a propojením těchto dvou oddělení ještě víc přispět ke komfortu zahraničních studentů.

iZUN: Ve své publikační činnosti se, mimo jiné, často věnujete projektovému managementu a předávání znalostí. Budou tyto znalosti výraznou přidanou hodnotou při výkonu funkce?

doc. Ing Tomáš Šubrt, Ph.D.: Já to vezmu trochu ze široka, já jsem původně vystudoval informatiku. Pak jsem dělal databáze, programování, dostal jsem se k softwarové podpoře projektového řízení a až v posledních patnácti letech se zabývám projektovým řízením jako takovým. Vzhledem k tomu, že jsem si projektový management vyzkoušel, byl jsem 6 let prorektorem, kde jsem měl na starosti univerzitní projekty, tak myslím, že spojení mého vzdělání a působení na manažerských pozicích pro mě rozhodně není nevýhodou. Pevně věřím, že je to velká výhoda.

iZUN: Nedávno proběhl DOD. Proč by si studenti se zájmem o ekonomické obory měli vybírat právě PEF ČZU?

doc. Ing Tomáš Šubrt, Ph.D.: Znovu zeširoka. Já působím i na VŠE, jsem tam v oborové radě a ve společnosti pro operační výzkum. A tak vidím, jak obrovskou výhodou PEF je individuální přístup ke studentům. Přístup, prostředí, které není tak silně profesionalizováno, jako na VŠE. To znamená, že naše fakulta má velkou přidanou hodnotu v prostředí, kolektivu a přístupu ke studentům. Na druhé straně pořád jsme zemědělská univerzita, respektive Life Sciences University (používaný název ČZU v angličtině, pozn. red.), čili kdo tíhne k vědám o živé přírodě, ten tady najde přidanou hodnotu ve spojení ekonomicko-manažerských předmětů s disciplínami přírodních věd. A v neposlední řadě jsou tady studijní programy, které na ostatních VŠ nejsou tak běžné, třeba zaměření do regionálního rozvoje nebo systémového inženýrství. Mám i zpětnou vazbu od manželky, profesorky na střední škole, a spousta středoškolských studentů si právě proto vybírá naši fakultu.

Na závěr jsme panu děkanovi položili pár neformálních otázek, které by nám ho představily mimo jeho funkci.

iZUN: Co rád děláte, když máte volno?

doc. Ing Tomáš Šubrt, Ph.D.: Moc ho nemám, ale rád hodně cestuji, především s rodinou. No a vlastním veterána - jsem fanouškem historických aut.

iZUN: Chodíte do menzy? Kde se v kampusu nejraději stravujete?

doc. Ing Tomáš Šubrt, Ph.D.: Někdy chodím do menzy. Jinak se stravuji různě, zajdu si na kebab, k řezníkovi, nechám si něco přivézt. Nebo tady v Hodně Dobrém Jídle. Velice různě.

iZUN: Jakou největší „rošťárnu“ jste vyvedl jako student? (pan docent nejdřív dlouho hledal v paměti, nicméně nakonec nalezl)

doc. Ing Tomáš Šubrt, Ph.D.: No tak my jsme si poměrně hodně užívali nočního života, když jsem tady studoval. Že by mě napadla jedna… Jednou jsme volali jednomu z docentů mnohokrát za noc a nenechali ho spát, protože nás hodně naštval na cvičeních. No ale žádný zásadní průšvih mne nenapadá.

iZUN: Zapojoval jste se do studentských organizací?

doc. Ing Tomáš Šubrt, Ph.D.: Moc ne. Za mě jich moc nebylo, ale já jsem vždy dával přednost těm neformálním.

iZUN: Využíváte automaty na vodu Filter mac?

doc. Ing Tomáš Šubrt, Ph.D.: Jednoznačně.

iZUN: Jezdíte autobusem 107?

doc. Ing Tomáš Šubrt, Ph.D.: Občas. Jednou dvakrát týdně.

Autoři: David Eremiáš Foto: Aneta Vozábová
nebo sdílej

Mrkni taky na tohle

15. 04. 2024 0

O slávě a budoucnosti Brandejsova statku

Číst více
22. 02. 2024 0

Casting Miss Agro 2024 je tady!

Číst více
19. 12. 2023 0

Jak na vánoční dary, aneb ČZU to jistí!

Číst více

Komentáře

Uživatel

Naši partneři

Došlo k neočekávané chybě! Načíst znovu 🗙