„Myslím, že to bylo pro fakultu úspěšné období.“, říká po 8 letech končící děkan PEF Ing. Martin Pelikán, Ph.D.

21. 02. 2022 0 1 Univerzita Zpět na Úvod
Úvodní fotka
Osm let je dlouhá doba. Za těch posledních osm proběhly čtvery olympijské hry, LP desky přišly znovu do módy a Nintendu se zase jednou podařilo dostat až na vrchol hrou Pokemon Go. To všechno zažil Ing. Martin Pelikán, Ph.D. jakožto děkan Provozně ekonomické fakulty. A spousta se toho udála i na samotné PEF.

iZUN: V čele PEF jste stál 8 let. Jak byste toto období zhodnotil jako celek?

Ing. Martin Pelikán, Ph.D.: Je to dlouhá doba, dvě období po sobě. Myslím, že to bylo pro fakultu úspěšné období. Samozřejmě, žijeme v reálném světě, takže ne všechno se povede na 100%. Určitě by se daly najít věci, které šly udělat lépe, ale myslím, že v rámci vnějšího prostředí, které bylo dáno, jsme dosáhli maxima toho, co bylo možné.

iZUN: Jak se za těch 8 let pod vaším vedením fakulta posunula?

Ing. Martin Pelikán, Ph.D.: Každá fakulta, jako univerzitní součást, se rozvíjí v několika oblastech. Je to v oblasti vzdělávací, vědecko-výzkumné a v oblasti poradenství a transferu znalostí do praxe. V rámci vzdělávací činnosti byla před fakultou výzva, kdy docházelo k transformaci celého systému akreditací, tedy postupu schvalování studijních programů. Nastupovala tzv. institucionální akreditace, kdy úspěšným univerzitám bylo uděleno právo akreditovat si studijní programy. Tam se PEF podílela na získání této akreditace ve dvou oblastech vzdělávání. Jsou to Ekonomické obory a Informatika. V rámci toho se za těch osm let podařilo inovovat a reakreditovat studijní programy ve všech třech stupních studia, podařilo se také mimo institucionální akreditaci akreditovat programy habilitačního a jmenovacího řízení. Vznikly také zcela nové programy, například Inovativní podnikání, Světová ekonomika, Global Information Security Management a Business analytik. Ve vědecko-výzkumné oblasti se podařilo navýšit počty hodnocených výstupů v impaktovaných časopisech, získat velké mezinárodní granty, včetně velkých projektů Horizon. Tam je fakulta koordinátorem i největšího uděleného projektu v rámci univerzity v tomto období.

iZUN: Jak se PEF dařilo reagovat na stále rychlejší vývoj nových ekonomických témat, jako je boom kryptoměn, sdílená ekonomika nebo NFT?

Ing. Martin Pelikán, Ph.D.: Já bych oddělil dvě věci. Univerzita by měla poskytovat univerzitní vzdělání. To znamená vzdělání poskytující studentovi širší, především teoretický základ, který tak rychle nepodléhá změnám. To by mělo být jádrem a to zůstává stabilní, i když i to se samozřejmě vyvíjí. Pak se objevují ty trendové věci, které se někdy ukotví, někdy jsou jen určitým „hypem“, který po nějaké době odezní. Všechny tyto věci se samozřejmě snažíme přidávat do výuky jako takové koření. Buď formou přímo vložením do přednášek, nebo rozvinutou množinou zvaných přednášek s odborníky z praxe. Tam je prostor pro tato témata. Na některá aktuální témata jsme také reagovali výše zmíněnými novými studijními programy.

iZUN: Jaké výzvy, krom posledních let s koronavirem, jste musel překonávat?

Ing. Martin Pelikán, Ph.D.: Asi největší výzvou pro univerzity a fakulty je dokázat se pohybovat ve vnějším prostředí. Vnější prostředí není vždy strategicky řízeno, to znamená, že někdy vám každý rok utíká zajíc jiným směrem. Každopádně to, co se dá shrnout do nějakého trendu, je skutečnost, že se univerzity čím dál tím více posouvají od vzdělávacích institucí k těm vědecko-výzkumným. Je čím dál větší tlak na vědecko-výzkumnou činnost a je čím dál náročnější udržet při tom i rozvoj vzdělávacích aktivit, protože ta výzkumná činnost samozřejmě odvádí čas a lidské zdroje. To je asi to nejobtížnější. Navíc fakulty našeho typu těm výzvám čelí o něco obtížněji, než fakulty zaměřené řekněme na chemii, přirodní vědy a techniku, které mají laboratorní výzkum.

iZUN: Jak se dařila držet prestiž fakulty pro zahraniční studenty?

Ing. Martin Pelikán, Ph.D.: Myslím, že PEF je dlouhodobě jedna z nejúspěšnějších v ČR, co se týče zájmu zahraničních studentů. Jsme také specifičtí v tom, že na rozdíl od třeba lékařských fakult, kde anglicky akreditované programy jsou zaměřené primárně na zahraniční studetny, tak ve strategii těch na PEF je už od dob mých předchůdců dlouhodobě sledován směr, aby byly dostupné i pro české studenty a vznikal tak mix českých a zahraničních studentů. Jinak ten zájem dlouhodobě narůstá a do výuky jsou zapojováni i kolegové z partnerských univerzit. Přijíždí jich kolem šedesáti ročně. Máme také uzavřeno několik dohod Double degree s prestižními univerzitami jako jsou Grenoble Ecole de Management nebo Wageningen University, kde studenti díky vzájemnému uznání získají dva tituly.

iZUN: Ve vaší publikační činnosti jste se, mimo jiné, věnoval tzv. Smart workplace. Jak se tyto vaše znalosti projevily při vašem řízení fakulty? Byla to výhoda?

Ing. Martin Pelikán, Ph.D.: Asi ne jen tohle. Měl jsem a mám štěstí, že se zabývám věcmi, které se kromě těch zmíněných zaměřují na projektové řízení, systémovou analýzu nebo metody optimálního rozhodování. To pak nachází uplatnění i v té děkanské práci, byť je to spíše o tom, že jedno přirozeně bere čas druhému. Ale určitě ty znalosti a dovednosti z výzkumné činnosti v těchto oblastech pomáhají v té manažerské pozici.

iZUN: Jaké cíle a výzvy naopak čekají na vašeho nástupce? V jakém „stavu“ fakultu předáváte?

Ing. Martin Pelikán, Ph.D.: Myslím, že fakultu přebírá ve stabilizovaném stavu, kdy fakulta má reakreditované studijní programy, má významným způsobem rozšířené prostory, podařilo se dokončit druhé křídlo fakulty, tzv. CEMSII. Samozřejmě není možné přešlapovat na místě, takže i jeho čeká hledání způsobů jak vytvořit nové prostory pro studium i pro zaměstnance. Čeká ho podle mě především hledání způsobů optimálního vyvážení těch jednotlivých činností, tedy především vědecko-výzkumné a vzdělávací. Ten zmiňovaný trend totiž nadále pokračuje a i v nadcházejícím období se bude zpřísňovat pohled na univerzity z hlediska vědy a špičkových výstupů.

iZUN: Nedávno proběhl DOD. Proč by si studenti se zájmem o ekonomické obory měli vybírat právě PEF ČZU?

Ing. Martin Pelikán, Ph.D.: Já bych tu otázku nezúžoval jen na ekonomické obory, protože jak bylo řečeno, podílíme se na dvou oblastech výuky a již od 70. let jsme rozkročení i do oblasti informatiky. Tehdy to bylo přes studijní obor Automatizované systémy řízení. V 90. letech se to portfolio programů dále rozšiřovalo v reakci na společenskou poptávku. Dnes samozřejmě máme jádro těch ekonomických, jako je Ekonomika a management, Podnikání a administrativa a další. Ale na jedné straně se pohybujeme v oblasti informatiky, systémového inženýrství, projektového managementu. Na druhé jsme pak blíž humanitním vědám, třeba programem Veřejná správa a egionální rozvoj. Ale zpět k otázce, myslím, že PEF zájemcům a studentům poskytuje kromě základních principů univerzitního vzdělání především to, že se učí dobře spolupracovat v týmu. Od začátku je vedeme ke komunikaci, podílení se na společných projektech. I zaměstnavatelé, se kterými se potkávám, oceňují na našich studentech schopnost být týmovým hráčem, a ne sólistou. Jsou ochotni se dále vzdělávat a adaptovat se na nové podmínky. To je podle mě největším bonusem našich studentů. No a tou druhou stránkou studia u nás je určitě prostředí, které pro studenty vytváříme. I to podle mě formuje jejich budoucí postoje.  

Na závěr jsme panu děkanovi položili pár neformálních otázek, které by nám ho představily mimo jeho funkci.

iZUN: Co rád děláte, když máte volno?

Ing. Martin Pelikán, Ph.D.: Mám rád sjezdové lyžování, rád se svezu na kole a stále ještě i na skejtu. A pokud je čas, stavím RC modely aut.

iZUN: Chodíte do menzy? Kde se v kampusu nejraději stravujete?

Ing. Martin Pelikán, Ph.D.: Do menzy jsem se po delší době vrátil, protože podle kolegů a potom i z vlastní zkušenosti se kvalita menzy zlepšila. Zároveň se u nás na fakultě stravuji v Hodně dobrém jídle. Kombinuji to.

iZUN: Jakou největší „rošťárnu“ jste vyvedl jako student?

Ing. Martin Pelikán, Ph.D.: To budu muset přemýšlet. Na střední škole se mi podařilo, že jsme měli osmibitové počítače iq151, to vám asi nic neřekne, a k nim byly jako horká novinka dovezeny disketové jednotky zhruba velikosti gramofonové desky. Při prohlížení jedné té jednotky se mi ji podařilo prázdnou zavřít a už nešla otevřít. Nakonec se to podařilo šroubovákem. Takže mi profesor vyhrožoval, že poškozuji socialistický majetek.

iZUN: Zapojoval jste se do studentských organizací?

Ing. Martin Pelikán, Ph.D.: Napřímo ne, nebyl jsem v žádné členem.

iZUN: Využíváte automaty na vodu Filter mac?

Ing. Martin Pelikán, Ph.D.: Ano, využívám.

iZUN: Jezdíte autobusem 107?

Ing. Martin Pelikán, Ph.D.: Nejezdím, protože bydlím v Horoměřicích, takže přes pole. Ale jako student jsem s ní samozřejmě jezdil.

Nedalo mi to a čistě ze zvědavosti jsem zapátral po zmíněném počítači iq151. Šlo o stroj vyvinutý Závodem průmyslové automatizace Nový Bor pro využití ve školách. Měl tyto ohromující parametry:

Procesor: Tesla MHB8080A

RAM: 32kB

ROM: 4 kB

Operační systém: BASIC

Po revoluci byla produkce ukončena pro nízkou konkurenceschopnost oproti počítačům ze západu.  

Autoři: David Eremiáš Foto: Archiv ČZU
nebo sdílej

Mrkni taky na tohle

15. 04. 2024 0

O slávě a budoucnosti Brandejsova statku

Číst více
22. 02. 2024 0

Casting Miss Agro 2024 je tady!

Číst více
19. 12. 2023 0

Jak na vánoční dary, aneb ČZU to jistí!

Číst více

Komentáře

Uživatel

Naši partneři

Došlo k neočekávané chybě! Načíst znovu 🗙