Volební seriál: Blíží se volby na PEF

08. 11. 2014 16 0 Univerzita Zpět na Úvod
Úvodní fotka
S měsícem listopad přichází na ČZU nejenom podzim, ale také volby do akademických senátů. Stejně jako před třemi roky Vám i letos nabídneme krátké medailonky jednotlivých kandidátů. Dnes se podíváme na zoubek kandidátům z Provozně ekonomické fakulty.

S měsícem listopad přichází na ČZU nejenom podzim, ale také volby do akademických senátů. Stejně jako před třemi roky Vám i letos nabídneme krátké medailonky jednotlivých kandidátů. Dnes se podíváme na zoubek kandidátům z Provozně ekonomické fakulty.

Akademický senát

Pojďme si v krátkosti vůbec představit samotnou funkci akademických senátů. Ty se dělí na dva základní typy podle pole působnosti:

AS fakult

Počet volených členů do senátu jednotlivých fakult z řad studentů a zaměstnanců je určen Volebním a jednacím řádem dané fakulty. Tyto fakultní senáty jednají o problematice konkrétní fakulty - mají pravomoce volit děkana, schvalovat rozpočty a další věci týkajicí se fakulty.

AS ČZU

Do akademického senátu ČZU jsou voleni vždy  dva zástupci  z každé fakulty a  jeden zástupce  z Institutu vzdělání a poradenství z řad studentů. V kompetenci akademického senátu ČZU je volba rektora, schvalování hospodaření univerzity, jednání o studijních řádech a další náležitosti týkající se celé univerzity.

 Volby do akademického senátu 

Každá z fakult a institut si harmonogram voleb sestavuje sama a měla by ho zveřejňovat na svých webových stránkách, případně zasílat studentům prostřednitvím e-mailu.

Dnes se podíváme na volby do AS ČZU a AS PEF na Provozně ekonomické fakultě. Ty proběhnou v následujících termínech:

 11. 11. mezi 10:00–13:00 

 12. 11. mezi 10:00–13:00 

 Zasedací místnost na PEF E155 

Pro lepší přehlednost jsme pro Vás všechny kandidáty oslovili a položili jim následujících pět otázek:

 • Co a jak dlouho na ČZU studuješ?
 • Proč kandiduješ?
 • Jsi členem studentské organizace?
 • Jaký je Tvůj volební program?
 • Jaký je Tvůj názor na klecový chov drůbeže?

Kandidáti na PEF

Arnošt Běhal AS ČZU, AS PEF Jan Borák AS ČZU, AS PEF Michal Čermák AS ČZU, AS PEF JD  AS PEF Stanislav Doležal AS ČZU, AS PEF Jana Kosařová AS PEF Jakub Kučera AS ČZU, AS PEF Aneta Kučerová AS PEF, AS ČZU  Jan Masner AS PEF Ondřej Melichar AS PEF Marek Mikel AS PEF Nikita Orlov AS PEF Marie Pechrová AS PEF Jaroslav Picek AS PEF Tomáš Reimer AS PEF Radek Sojka AS ČZU, AS PEF Michaela Šubrtová AS PEF Jiří Vostatek AS PEF

Top komentář
09 listopadu, 2014 - 09:26 - Anonymní zemědělec (bez ověření)

Dyť jo ne, názor ti nikdo nebere! Ale je fakt great když sedíš na céčku a piješ to pivko a voni najednou přijdou ať jim zaplatíš za program vo kterej vůbec nestojíš a nebo vypadneš. No bys jim dal přes držku! A na tom seznam kurzu sem byl taky a holky jako dou ale ty kluci se musej furt předvádět a furt bejt středem pozornosti. Stli kandidujou že musej bejt pořád všem na vočích ať dělaj klauny ne? Sme všici dobře viděli by jim to šlo

Arnošt Běhal - AS ČZU, AS PEF

 

iZUN: Co a jak dlouho na ČZU studuješ?  

 

iZUN: Proč kandiduješ?

  Myslím, že by člověk měl neustále zkoušet nové věci a rozvíjet se. Nechci být jen jedním z davu, ale aktivně se podílet na řešení problémů a prosazování návrhů.  

iZUN: Jsi členem studentské organizace?

  Je to ve fázi jednání. Pokud vše dobře dopadne, tak brzy budu.  

iZUN: Jaký je Tvůj volební program?

  Budu hájit zájmy nás studentů jak jen to bude možné. Pokusím se jednat o větší spolupráci univerzity a firem, například stáže pro studenty. Zlepšení zpětné vazby mezi univerzitou a studenty.  

iZUN: Jaký je Tvůj názor na klecový chov drůbeže?

 

  Jako kluk z vesnice si myslím, že slepice by měly běhat venku. Při velkém počtu slepic v důbežárnách chápu, že je to nemožné, alespoň se snižuje jejich počet na klec, podle předpisů EU.  

Jan Borák - AS ČZU, AS PEF

iZUN: iZUN: Co a jak dlouho na ČZU studuješ?

iZUN: Proč kandiduješ?

Jelikož mi ČZU poskytla skvělé zázemí pro jednu etapu mého života, rád bych jí to vrátil a snažil bych se o rozvoj a propagaci PEF a ČZU. Pokud chce člověk poctivě pracovat, dosáhnout určité pozitivní změny ku prospěchu většiny a nejen populisticky klábosit, tak musí mít k dispozici ověřené informace o aktuálním stavu nejen PEF ale i celé univerzity. A nejlepší nástroj s patřičnou vážností je pro mě právě akademický senát.

iZUN: Jsi členem studentské organizace?

Asociace studentů ČZU.

iZUN: Jaký je Tvůj volební program?

Otevřená komunikace mezi studenty a vedením fakulty/univerzity. Důraz na rozvoj a propagaci fakulty/univerzity. Podpora studentských, kulturních a sportovních akcí

iZUN: Jaký je Tvůj názor na klecový chov drůbeže?

Myslím, že je na čase, kdyby v některých oblastech intenzivního zemědělství bylo trochu více welfaru.

Michal Čermák - AS ČZU, AS PEF

iZUN: iZUN: Co a jak dlouho na ČZU studuješ?

iZUN: Proč kandiduješ?

Za poslední dobu se podařilo na ČZU udělat spoustu nových věcí, nicméně ještě jsou nedostatky ve studijní a vzdělávací oblasti.

iZUN: Jsi členem studentské organizace?

 Nejse. 

iZUN: Jaký je Tvůj volební program?

 Zavedení systému odborných praxí a staží s přímou podporou fakulty. Změna studijního a zkušebního řádu tak, aby se student mohl přihlasit na volitelné předměty nad rámec svých povinností. Řešení problematiky menzy s kvalitou pokrmů. Prolínání praktických činností do výuky jednotlivých předmětů a podpora všem organizacím a zájmovým klubům. Možnost studentů se vyjádřit k návrhům investic a projektů, které budou v budoucnu nějak využívat. 

iZUN: Jaký je Tvůj názor na klecový chov drůbeže?

  Má to své výhody a nevýhody. Určitě je nutná ekonomika chovu. Na druhé straně bychom měli také dbát na určitě principy "spokojenosti" drůbeže.  

JD- AS PEF

iZUN: iZUN: Co a jak dlouho na ČZU studuješ?

 

  Zacal jsem studovat v roce 2007 Hospodarska a kulturni studia, na kterych me lakala kombinace ekonomiky a humanitnich ved. HKS jsem studoval od bakalare a po magisterske, proto doktorat na CZU byla jasna volba:-)  

iZUN: Proč kandiduješ?

    Rad bych pokračoval v práci v AS PEF a dále podporoval mobilitu a za studentskou část akademické obce ovlivňoval fungování fakulty ve prospěch studentu. Konkrétně například dohled nad rozpočtem a cílení na efektivitu správy.  

iZUN: Jsi členem studentské organizace?

  Nejsem a nikdy jsem nebyl clenem zadne studentske organizace, i kdyz s nimi uzce spolupracuji.  

iZUN: Jaký je Tvůj volební program?


iZUN: Jaký je Tvůj názor na klecový chov drůbeže?

  Nez v kurecim vidim vetsi problem v hovezim a jeho negativnich externalitach pro planetu.  

Stanislav Doležal - AS ČZU, AS PEF

iZUN: iZUN: Co a jak dlouho na ČZU studuješ?

Na ČZU a PEF studuji teď již čtvrtým rokem. Minulý školní rok jsem udělal bakaláře a nyní pokračuji v navazujícím studiu na oboru Informatika.

iZUN: Proč kandiduješ?

Rád bych zmínil, že nekandiduji sám. S pár lidmi napříč studentskými organizacemi i napříč fakultami jsme si řekli, že by škola v nějakých věcech mohla fungovat lépe a že by stálo za to, se pokusit pár věcí, které vadí nejen nám, ale i ostatním studentům univerzity, změnit. Potřebujeme k tomu ale znát dění uvnitř fakult a univerzity, k čemuž slouží právě akademický senát. Jeden hlas dle mého nezmůže nic, proto jsme všichni spojili své síly.

iZUN: Jsi členem studentské organizace?

Ano, když jsem nastoupil na univerzitu a absolvoval seznamovací kurz ČZU:Go!, strašně jsem byl zapálený pro organizování takovýchto projektů a chtěl jsem se dozvědět, jak tyhle věci fungují. Stal jsem se členem organizace. Po čase jsem byl zvolen teamleaderem a se svým týmem samostatně připravoval různé akce na univerzitě i mimo ní. Na začátku tohoto semestru jsem byl zvolen předsedou ČZU:Go!

iZUN: Jaký je Tvůj volební program?

 • Podpora chill out zón na fakultě
 • Zapojení firem z praxe do praktické i teoretické výuky (Nechci bezvýznamné seminárky)
 • Možnost opravného termínu zápočtu(Funguje to všude a vždy?!)
 • Zachovám tradiční, léta fungující seznamovák ČZU:Go!
 • Fungující ERASMUS pro přijíždějící i odjíždějící studenty
 • Zpřísnění přijímacích zkoušek z češtiny pro cizince  
 • Exkurze do podniků, které budou dotovány fakultou
 • Lepší dohledatelnost zápisů z jednání senátu
 • Chci rozšířit sortiment oblečení a doplňků s logem ČZU a PEF
 • Prodloužení otevírací doby klubu “C”

iZUN: Jaký je Tvůj názor na klecový chov drůbeže?

 Po velké aféře s těmito ptáky se situace v klecích jistě zlepšila. EU společně s K.A.T. vydali normy pro ochranu a chov nosnic v obohacených klecích a voliérách. Nosnice ovšem musí mít stažené půlky kvůli normám na velikost vajec.

 

Jakub Kučera - AS ČZU, AS PEF

iZUN: Co a jak dlouho na ČZU studuješ?  

Studuji druhým rokem obor Provoz a Ekonomie na Provozně ekonomické fakultě.

iZUN: Proč kandiduješ?

I když je ČZU, dobrou školou, plnou skvělých lidí, všiml jsem si za dobu studia nedostatku a pár věcí, které bych chtěl změnit. Měl jsem to štěstí, že jsem našel společně smýšlející lidi, takže na to nejsem sám.

iZUN: Jsi členem studentské organizace?

Ano, jsem aktivním členem ČZU:GO

iZUN: Jaký je Tvůj volební program?

 Jelikož, jsme spojili síly s iZUNem a AIESECem dali dohromady společnou kandidátku, volební program je opravdu bohatý, zmínil bych pár pro mě hlavních bodů: zachovat legendární seznamovací kurz ČZU:GO, možnost opravného termínu zápočtu, na který máme právo, zpřísnění přijímacích zkoušek z češtiny pro cizince. 

iZUN: Jaký je Tvůj názor na klecový chov drůbeže?

 

 Nemám jednoznačný názor. V nemá zvíře žádnou volnost, a jeho život je degradován opravdu jen na stroj na vejce a maso, na druhou stranu, bez klecového chovu bychom stěží pokryli naší spotřebu. Je to reakce na naše potřeby. Myslím, že je z mnoha záporu konzumní společnosti. Ale tak pokrok jde dopředu, ne? 

Aneta Kučerová - AS PEF, AS ČZU

iZUN: iZUN: Co a jak dlouho na ČZU studuješ?

 3. ročník Bc. na PEF 

iZUN: Proč kandiduješ?

Je důležité, aby někdo opravdu začal hájit a prosazovat práva a zájmy studentů směrem k vedení univerzity a stále se o tom jen nemluvilo. Kandiduji s dalšími lidmi ze studentských organizací a společně jsme odhodláni se této role chopit.

iZUN: Jsi členem studentské organizace?

Zástupce šéfredaktora, project leader v iZUNu

iZUN: Jaký je Tvůj volební program?

 • Zpřísnění úrovně přijímacích zkoušek pro cizince
 • Systematické zavedení opravných pokusů u zápočtu
 • Vypisování dostatečného počtu zkouškových termínů
 • Prodloužení otevírací doby klubu C
 • Obohacení výuky zapojením firem z praxe
 • Zachování seznamovacího kurzu ČZU:GO!
 • Rozšíření sortimentu oblečení a doplňků s logem ČZU
 • Chci být senátorem studentů a zprostředkovatelem jejich názorů

iZUN: Jaký je Tvůj názor na klecový chov drůbeže?

 Je to hrozné! Obzvlášť, když si představíte, že by se něco podobného dělalo v téhle době s lidmi. Na druhou stranu.. Drůbeží se bude jíst vždy a pochybuji, že se někdo ptá z jakého chovu kuře je, když si ho kupuje. Pokud by se to někdy dalo změnit, určitě bych dala drůbeži volné výběhy s malými drůbežími domečky. 

Jan Masner - AS PEF

iZUN: iZUN: Co a jak dlouho na ČZU studuješ?

Momentálně 3. DSP obor Informační management. S jedním rokem na erasmu jsem na ČZU již 9. rokem.

iZUN: Proč kandiduješ?

Do senátu kandiduji především proto, že mi není jedno co se na fakultě děje. Sice jsem původně kandidovat již nechtěl, ale jelikož mě o to několik lidí "požádalo", tak jsem kandidaturu přijal. Již několikátým rokem úzce spolupracuji s Katedrou informačních technologií, byl jsem již v minulém senátu a myslím si, že vidím do chodu fakulty víc než většina studentů. Přesto si myslím, že toho stále spoustu nevím. A čím míň toho víme, tím snáze jsme ovlivnitelní. Nekandiduji tak již s ideály, jako jsou změny otvíraček tam a tam, ulehčení studia tam, zásuvky jinam a podobné. To fakultní senát příliš neovlivní. On totiž není výkonná moc, ale kontrolní. Takovéto zájmy studentů by na univerzitě měla především hájit studentská unie. Hádám, že velká část studentů ani neví, že nějaká Studentská unie na ČZU figuruje. Bohužel však nefunguje a nikdy nefungovala.

iZUN: Jsi členem studentské organizace?

Jsem členem iZUNu, i když se v současné době snažím předat svou práci mladším.

iZUN: Jaký je Tvůj volební program?

Nezajistím vám kožená křesla na chodbách, neprodloužím otvíračku na Céčku a ani nezajistím mikinu s logem ČZU. Mohu jen slíbit, že budu maximálně hájit zájmy studentů a snažit se přispívat k dlouhodobému rozvoji fakulty tak, aby až za 10 let půjdete žádat o nové zaměstnání si neřekli "no jo, PEFka, tam to dávali každému, odpad vysokých škol".  

iZUN: Jaký je Tvůj názor na klecový chov drůbeže?

Těším se na dobu, kdy se budeme mít tak dobře, že si budeme moci dovolit obejít se bez klecového chovu a podobných věcí. Až si i ty nejchudší vrstvy obyvatel budou moci dovolit kupovat vejce od slepic chovaných v těch nejlepších podmínkách. Než ta doba ale přijde, pak mohu říct jediné - jsme na vrcholu potravního řetězce a to znamená, že pravidla hry určujeme my. 

Ondřej Melichar - AS PEF

iZUN: iZUN: Co a jak dlouho na ČZU studuješ?

Na ČZU studuji čtvrtým rokem a nyní jsem na navazujícím magisterském oboru Provoz a ekonomika na Provozně ekonomické fakultě.

iZUN: Proč kandiduješ?

 Po několika letech studia na naší škole jsem nahlédl do dění uvnitř fakulty i celé univerzity. Kandiduji v zájmu zastupování názorů studentů a prosazování mého volebního programu. Nedokážu být nečinným a přihlížejícím studentem a chci se spolupodílet na chodu fakulty. V kandidatuře na senátora vidím šanci se dále rozvíjet a seberealizovat. 

iZUN: Jsi členem studentské organizace?

Ano, jsem členem studentské organizace ČZU:GO!

iZUN: Jaký je Tvůj volební program?

 • Zpřísnění úrovně přijímacích zkoušek pro cizince
 • Systematické zavedení opravných pokusů u zápočtu
 • Vypisování dostatečného počtu zkouškových termínů
 • Prodloužení otevírací doby klubu C
 • Obohacení výuky zapojením firem z praxe
 • Zachování seznamovacího kurzu ČZU:GO!
 • Rozšíření sortimentu oblečení a doplňků s logem ČZU
 • Chci být senátorem studentů a zprostředkovatelem jejich názorů

iZUN: Jaký je Tvůj názor na klecový chov drůbeže?

Každý z nás máme nějakou svojí klícku, kde přebýváme. Můžeme si jí zvelebovat, upravovat a přizpůsobovat k dobru sobě samému. Já osobně bydlím na koleji, nijak si však pokoj nezkrášluji, natož k dobru. Co potom má říkat chudák drůbež v porovnání semnou? Mlčky a bezbranně přikvokávat.

Marek Mikel - AS PEF

iZUN: iZUN: Co a jak dlouho na ČZU studuješ?

Studuji druhý ročník magisterského studia oboru Informatika a na škole studuji pátým rokem.

iZUN: Proč kandiduješ?

Hlavním důvodem je podílet se dále na rozhodování o dalším směru naší fakulty a mimo jiné zprostředkovávat návrhy studentů do diskuzí s vedením. Chci se podílet na zlepšování úrovně naší fakulty, k čemuž má akademický senát velkou moc a proto je toto nejlepší možnost jak toho dosáhnout.

iZUN: Jsi členem studentské organizace?

Jsem členem univerzitních novin iZUN.

iZUN: Jaký je Tvůj volební program?

Do kandidatury do akademického senátu vstupujeme s více kandidáty se společným volebním programem. Hlavním programem je větší podpora chill out zón, zapojení firem do praxe a výuky, zachování tradičního seznamovacího kurzu ČZU:GO!, fungující Erasmus a mimo další i pro studentské srdcaře rozšíření sortimentu oblečení a doplňků s logem ČZU.

iZUN: Jaký je Tvůj názor na klecový chov drůbeže?

 Nelíbí se mi, nesouhlasím s ním. Bohužel však po ekonomické stránce je výhodnější.

Marie Pechrová - AS PEF

iZUN: Proč kandiduješ?

  Zajímám se o dění na fakultě a chci mít možnost se na něm také podílet, předávat informace od vedení ke studentům, ale i naopak, sbírat podněty od studentů a pomáhat je prosazovat u vedení.  

iZUN: Jsi členem studentské organizace?

  Ano, jsem členkou Akčního týmu PEF, který spravuje sociální sítě fakulty a podílí se na různých akcích PEFky.  

iZUN: Jaký je Tvůj volební program?

  Moje priority jsou zlepšení komunikace a předávání informací mezi vedením a studenty, větší propojení výuky s praxí a poskytování většího zázemí pro studenty a jejich aktivity.  

iZUN: Jaký je Tvůj názor na klecový chov drůbeže?

  Co se týče klecového chovu, nejradši bych byla, aby všichni chovali slepice tak, jako my - tj. ve venkovním výběhu a v zimě uvnitř na podestýlce, ale jako ekonom chápu, že v takovém případě by výroba byla nerentabilní. Jsem tedy pro kompromis. Myslím, že tím můžou být obohacené klece s určitými parametry. Je fakt, že všelijaké regulace je v poslední době všude plno, ale na druhou stranu, jsou lidé, u kterých to jinak jinde... jinak by ty chudáky zvířata snad utýrali.  

Jaroslav Picek - AS PEF

iZUN: iZUN: Co a jak dlouho na ČZU studuješ?

Ahoj všem, na ČZU studuji již 5 rokem, obor Podnikání a administrativa.

iZUN: Proč kandiduješ?

Já už jsem na škole docela dlouhou dobu a poznal jsem, jak to tady funguje. A odpověď na to, proč kandiduji je obsažená v našem volebním programu. Jsou tam věci, které chceme společně (v našem týmu) napříč fakultami změnit.

iZUN: Jsi členem studentské organizace?

Ano, jsem. Patřím do organizace ČZU:Go!, kde zastávám pozici prvního místopředsedy a teamleadra.

iZUN: Jaký je Tvůj volební program?

Žádný můj volební program není. Je to náš volební program. Tři organizace (CZU:Go!, iZUN, AIESEC), které jsou na ČZU, spojily síly a společně kandidují. Náš volební program je rozvěšený po fakultě, takže všichni si ho mohou přečíst, nebo ho naleznou na facebooku pod organizací ČZU:Go!. Ale z toho celého programu mě osobně nejvíce trápí nedostatek praxe. Líbil by se mi třeba předmět, který by vedli pouze externí pracovníci (manažeři, podnikatelé atd.) a řekli nám, jak to v praxi funguje.

iZUN: Jaký je Tvůj názor na klecový chov drůbeže?

 Od doby, kdy došlo ke zvětšení klecí z důvodu dodržení evropských pravidel, se to snad zlepšilo. 

Tomáš Reimer - AS PEF

iZUN: iZUN: Co a jak dlouho na ČZU studuješ?

 

  Na ČZU studuji prvním rokem a jsem na bakalářském oboru Provoz a Ekonomie.  

iZUN: Proč kandiduješ?

  Důvod mé kandidatury je zlepšit podmínky pro studování a přizpůsobit školu trochu více k obrazu studentů. Dříve jsem studoval na ČVUT fakultě stavební a myslím si že po některých stránkách je tam lépe postaráno o studenty a tyto výhody bych chtěl přenést na naši univerzitu.  

iZUN: Jsi členem studentské organizace?

  Nejsem členem žádné organizace.  

iZUN: Jaký je Tvůj volební program?

  Vytvoření lepších podmínek pro studenty- vytvoření pořádné studovny(pro vetšinu z nás odpočívárny) , Zapojení sportovní katedry v cizině(mezinárodní turnaje) , Větší komunikace se studenty a zapojení studentů i během roku(pokud o to mají zájem) , Zachování seznamovacích kurzů (které máme snad nejlepší ze všech vysokých škol) , Vyjednání vetší benevolence od profesorů druhý den po celoškolní akci, Větší zaměření naší ekonomické fakulty na ekonomii, Zkvalitnění menzy a dalších stravovacích zařízení v areálu školy  

iZUN: Jaký je Tvůj názor na klecový chov drůbeže?

  Jsem studentem zemědělské univerzity teprve 2 měsíce tak bych tuto otázku nechal na opravdovýh zemědědělcích a ne na studentech ekonomické fakulty.  

Radek Sojka - AS ČZU, AS PEF

iZUN: iZUN: Co a jak dlouho na ČZU studuješ?

 

 Na ČZU studuji již třetím rokem PEF, obor Podnikání a Administrativa. Tímto rokem bych měl dokončit své bakalářské studium, proto se již teď rozhoduji, na jakém oboru budu pokračovat v navazujícím. 

iZUN: Proč kandiduješ?

Kandiduji spolu s dalšími lidmi ze studentských organizací, kteří se rozhodli změnit určité věci u nás na škole či na ně poukázat a navrhnout možná zlepšení. Akademický senát nám pomůže pochopit dění uvnitř fakulty a školy. Dát si informace do souvislostí a zajistit veškeré podklady nutné ke splnění našich volebních cílů a snah. Nejsem však schopen toto snažení uskutečnit sám, proto jsme spojili své síly a kandidujeme jakožto zástupci studentských organizací u nás na škole a fakultě.

iZUN: Jsi členem studentské organizace?

Jak jsem již napsal dříve, kandidujeme jakožto zástupci studentských organizací. Jsem v současné době členem pobočky studentské neziskové organizace AIESEC. Vstoupil jsem již při zahájení studia a pomohl několika lidem vycestovat s námi na stáž. Minulý rok jsem se věnoval rozvoji a vzdělávání našich členů. Dnes je to již třetí rok, co v této organizaci pracuji. Zastávám funkci prezidenta pobočky, tudíž se podílím na vedení a směřování AIESEC zde, na ČZU.

iZUN: Jaký je Tvůj volební program?

 • Podpora chill out zón na fakultě
 • Zapojení firem z praxe do praktické i teoretické výuky (Nechceme bezvýznamné seminárky)
 • Zachovám tradiční, léta fungující seznamovák ČZU:Go!
 • Fungující ERASMUS pro přijíždějící i odjíždějící studenty
 • Zpřísnění přijímacích zkoušek z češtiny pro cizince  
 • Dodržování konzultačních hodin pedagogů
 • Exkurze do podniků, které budou dotovány fakultou
 • Chci rozšířit sortiment oblečení a doplňků s logem čzu (jsem hrdý, že zde studuji)
 • Chci hájit zájmy studentů na naší univerzitě

iZUN: Jaký je Tvůj názor na klecový chov drůbeže?

 Dle statistických údajů šetření ČSÚ vyplívá, že většina lidí nesouhlasí s klecovým z jednoho důvodu. Opeřenci se v klecích po delší době nudí! Zavedl bych tedy ranní rozcvičky s trenérem pilates. Dále bych v odpoledních hodinách doporučil diskuzní fórum na téma směrnic EU ohledně velikosti a kvality vajec nosnic. Debata by byla vedena formou morseovy abecedy, kterou by jednotlivé nosnice ťukaly zobáky na klece. Moderoval by ji pravděpodobně nějaký vybraný kohout. Posledním bodem by byly divadelní šarády, sehrané každý týden na nosnicemi předem vybrané téma. Toto vše by vedlo k všeobecnému zlepšení nálady mezi nosnicemi a později též snůškové morálky. Dlouhodobě by to vedlo ke zkvalitnění skořápek dle směrnice č. 345435 EU. 

Michaela Šubrtová - AS PEF

iZUN: iZUN: Co a jak dlouho na ČZU studuješ?

Letos jsem nastoupila na obor Provoz a ekonomika na PEF.

iZUN: Proč kandiduješ?

Vždycky jsem byla hodně aktivní. Už po pár měsících na škole jsem si všimla věcí, které bych ráda změnila k lepšímu a akademický senát je ideální příležitost. Zároveň budu ráda, když budu mít tu šanci podílet se na rozvoji naší fakulty.

iZUN: Jsi členem studentské organizace?

 Velmi úzce jsem začala spolupracovat s ČZU:Go! 

iZUN: Jaký je Tvůj volební program?

V jednotě je síla Kandiduji na společné kandidátce s dalšími lidmi, kteří jsou aktivní ve studentských organizacích a jdeme do toho s jednotným programem – pokud nám dáte důvěru, budeme mít sílu toho prosadit o mnoho víc, než jako jednotlivci. Kromě jednotlivých bodů programu bych ráda, aby studentská komora senátu fungovala jako zástupce zájmů studentů a hlavně aby se studenty neustále komunikovala. Je plno problémů a věcí ke zlepšení, které z našeho pohledu nevidíme – ostatní je ale vidět mohou. Z hlavních bodů programu bych zmínila větší míru zapojení lidí z praxe do výuky, transparentní podporu studentských aktivit, důsledné dodržování studijního řádu (například právo na náhradní termíny zápočtů) a zpřísnění přijímacích testů z češtiny pro cizince, kteří nastupují na české obory.

iZUN: Jaký je Tvůj názor na klecový chov drůbeže?

 I přesto, že se mnoho lidí snaží podmínky chovu zlepšit, tak s tím určitě nesouhlasím. Největším problémem klecového chovu je, že se slepičky v kleci díky nedostatku vnějších podnětů nudí, což se odráží v kvalitě masa. Na každou klícku bych proto ze zákona nechala namontovat plazmovou televizi, na které by se pouštěly záběry zelených lánů a šumících lesů. V době, kdy brojler doroste jateční váhy, stačí pak na televizi pustit záběr útočícího orla a slepice dostane infarkt, což je o mnoho humánnější varianta popravy než současně využívaná elektřina. 

Jiří Vostatek - AS PEF

iZUN: iZUN: Co a jak dlouho na ČZU studuješ?

Ačkoliv je pravda, že na ČZU mě můžete potkávat již čtyři roky, jsem studentem třetího ročníku, obor Veřejná správa a regionální rozvoj na Provozně ekonomické fakultě.

iZUN: Proč kandiduješ?

Kandidovat jsem se rozhodl, jelikož se mi líbí myšlenka, že soudržní senátoři mohou společně opravdu něco prosadit. Proto kandiduji spolu s dalšími lidmi napříč studentskými organizacemi i fakultami, se kterými sdílíme stejné či podobné názory na to, co bychom chtěli změnit či vylepšit.

iZUN: Jsi členem studentské organizace?

Ano. Jsem členem studentské organizace ČZU:Go!, se kterou pořádáme i stejnojmenné seznamovací kurzy. Stejně jako většina současných členů organizace jsem si nejdříve prošel již zmíněnými kurzy. Poté mě začalo zajímat jaké to asi je podílet se na organizování podobných akcí a přidal jsem se k ČZU:Go!, kde mám nyní na starosti PR tým.

iZUN: Jaký je Tvůj volební program?

 • Podpora chill out zón na fakultě
 • Zapojení firem z praxe do praktické i teoretické výuky (Nechceme bezvýznamné seminárky)
 • Zachovám tradiční, léta fungující seznamovák ČZU:Go!
 • Fungující ERASMUS pro přijíždějící i odjíždějící studenty
 • Zpřísnění přijímacích zkoušek z češtiny pro cizince  
 • Dodržování konzultačních hodin pedagogů
 • Exkurze do podniků, které budou dotovány fakultou
 • Chci rozšířit sortiment oblečení a doplňků s logem čzu (jsem hrdý, že zde studuji)
 • Chci hájit zájmy studentů na naší univerzitě

iZUN: Jaký je Tvůj názor na klecový chov drůbeže?

 Dle mého názoru již musí drůbež vyloženě nesnášet, že musí snášet v takto stísněných podmínkách. Naneštěstí však co vím, tak drůbež nemá vlastní odbory a tak nemůže stávkovat a musí to snášet dál. Na druhou stranu je tu stále ještě EU a já věřím, že ta naší drůbeži výhledově zajistí svými směrnicemi čím dál lepší podmínky, ve kterých už bude to snášení přeci jen snesitelnější. 

iZUN oslovil všechny kandidáty. Výše jsou uvedeni všichni, co nám odpověděli do stanoveného termínu. Pokud jste mezi kandidáty a chtěli byste mít zde také svůj prostor, napište své odpovědi na e-mail  redakce@izun.eu  a my je do článku doplníme.

Upozorňujeme, že dodané odpovědi neprošly redakční kontrolou a redakce neodpovídá za jejich obsah.

Tak nezapomeňte, volby do AS ČZU a AS PEF proběhnou na Provozně ekonomické fakultě  11. a 12. 11. 2014 v zasedací místnosti fakulty E155. 

Autoři: Redakce
nebo sdílej

Mrkni taky na tohle

11. 03. 2019 0

Vymysli aplikaci a vyhraj!

Číst více
01. 04. 2018 0

Provozně ekonomická fakulta přechází pod VŠE

Číst více
02. 02. 2018 0

Jak žít spokojeně, růst a zářit? Rozhovor s Pavlem Filipem!

Číst více

Komentáře

Uživatel
Anonymní zemědělec
Anonymní zemědělec - 08 listopadu, 2014 - 14:31

hmmm... neměli by studenti spíše usilovat o zpětné zavedení 2+2? Ted je šance, podává se nová Mgr. akreditace. o návaznost předmětů? o definování profilu absolventa? o odstranění izolace fakulty ( kontakty s VŠE aj. - ekonomie, či FIT, FEL, MFF - informatika jsou spíše nula), např. usilovat o doplnění vědecké rady lidmi z těchto škol? tričko s logem nebo otvírací doba na céčku kvalitu absolventů či pověst školy asi nezvýší, ale kontakt s okolním světem by možná pomohl....

| 27
Anonymní zemědělec
Anonymní zemědělec - 08 listopadu, 2014 - 19:13

Ano, ale... Řekněme si to upřímně. Tohle co píšeš není lákavý program pro voliče. Samozřejmě nikdo netvrdí, že to nejsou dobré nápady. Pokud si to někdo z kandidátů přečte, třeba si to veme k srdci a bude se snažit o realizaci ;)

| 28
Anonymní zemědělec
Anonymní zemědělec - 09 listopadu, 2014 - 19:05

Navazující studium bylo snad ve většině případů 2+1 (výjimka ekonometrie 2+2), spíše šlo o změnu na bakalářském studiu - novou akreditací z 2+2 na 2+1. O zpětné zavedení by se mělo usilovat v rámci bakaláře.

| 33
Anonymní zemědělec
Anonymní zemědělec - 09 listopadu, 2014 - 20:29

Kdysi dávno byly předměty 2+2, nevím zda všechny. Pak někdo "chytře" vymyslel 2+1 na Mgr. Pak se to dle vedení "osvědčilo" a zavedlo i na Bc. Kromě pár předmětů, které by fakt byly ještě více na hlavu, jako např. mat. analýza, a pár, kde si to vyučující více méně vybojovali. Zbytek je tedy dnes zcela absurdní 2+1 vše, přitom pro některé by stačilo 2+0, pro jiné 2+2, pro jiné třeba 2+3 prostě podle potřeby předmětu. Akreditace na Bc. bude snad až 2019...na Mgr. 2015, čili začít by se mělo tam.. Zábavné ale je, že se dnes k téhle ohromné modernizaci nikdo nehlásí. No jistě trika s nápisem zlepší uplatnění na pracovním trhu... :-))) Mohu se optat, co to je chill out zona? To se takhle dnes říká židličkám a stolkům?

| 29
Anonymní kandidát ;)
Anonymní kandidát ;) - 09 listopadu, 2014 - 22:38

Chill out zona je místo, kde si studenti mohou odpočinou školy a učení.. tohle místo by nemělo být jenom o židličkách a stolech jak píšeš, ale spíše o odreagování.. Na jiných školách fungují například takto.. jsou fatboye na kterých si studenti mohou odpočiout, posedět nebo jenom popovídat s kamarády. Bývá tam něco u čeho se dá odreagovat (stolní fotbálek, společenská hra, knihy, komiksy). Každopádně by neměla sloužit jako jsou již ted na pefce a na agru stolky, kam si lidi sednou a nasvačí, ale spíše na odreagování a vyplnění času mezi cvičením a přednáškou.

| 33
Anonymní zemědělec
Anonymní zemědělec - 09 listopadu, 2014 - 22:56

Pár těch jiných škol znám, jak v ČR tak i jinde. Žádné fotbálky ani nic podobného přímo ve škole teda nebylo. Občas studovna, občas židle na chodbě se stolem na ntb...občas školní kavárna/ hospoda/ apod., to je pravda, v tý možná jo Na některých těch školách mj. ale studenti dřeli způsobem, o kterém se studentům pefky ani nezdá...

| 34
Anonymní zemědělec
Anonymní zemědělec - 10 listopadu, 2014 - 15:18

Céčko ne :-)

| 31
Prostě Radek
Prostě Radek - 08 listopadu, 2014 - 15:19

Voe nevolte nikoho z go:čzu! Dyť neuměj ani prokalkulovat cenu seznamováku tak jak jak chtěj řídit školu? Ště si ani neuměj vymyslet vlastní kampaň ale všici maj stejnou! Toť můj názor. ČUS

| 22
Anonymní zemědělec
Anonymní zemědělec - 08 listopadu, 2014 - 19:11

Neumíš ani psát a kritizuješ :D Každopádně tvůj názor nato, že si neumějí vymyslet vlastní kampaň: Ono kdybys četl pořádně, tak to je spíš otom, že v senátu se svým jednostraným názorem prostě neuspěješ. Za předpokladu, že se tam dostane více lidí se stejným názorem (programem), tak to pak máš šanci něco řešit.. Můj názor no :D

| 16
Prostě Radek
Prostě Radek - 09 listopadu, 2014 - 09:26

Dyť jo ne, názor ti nikdo nebere! Ale je fakt great když sedíš na céčku a piješ to pivko a voni najednou přijdou ať jim zaplatíš za program vo kterej vůbec nestojíš a nebo vypadneš. No bys jim dal přes držku! A na tom seznam kurzu sem byl taky a holky jako dou ale ty kluci se musej furt předvádět a furt bejt středem pozornosti. Stli kandidujou že musej bejt pořád všem na vočích ať dělaj klauny ne? Sme všici dobře viděli by jim to šlo

| 44
Anonymní zemědělec
Anonymní zemědělec - 09 listopadu, 2014 - 19:15

tak zrovna ktěm akcím na céčku. všude je to napsaný.. většinou i na dveřích céčka.. navíc tam ty akce dělají i jiní, navíc mají pravdu.. ti lidi se ti dělají s nějakym programem a všechno dneska něco stojí, třeba platí něco i céčku a nikdo to nechce dotovat ze svého, takže ano.. bud zaplat nebo běž o hospodu dál ;) Jinak taky jsem tam byl na tom seznamováku a nepřijde mi, že by chtěli ti lidi být nutně středem pozornosti.. najdou se studenti, kteří se tam oto snaží víc a to že seš asi zaprdnutej hospodskej povaleč co nemá rád lidi a párty je věc druhá

| 24
Anonymní zemědělec
Anonymní zemědělec - 09 listopadu, 2014 - 09:34

A proč tam dva chybí?

| 26
MV
MV - 09 listopadu, 2014 - 10:01

Obepisovali se samozřejmě všichni kandidáti, dva však nezaslali své odpovědi, proto nemají vyplněné profily :)

| 33
Anonymní zemědělec
Anonymní zemědělec - 09 listopadu, 2014 - 22:52

Michaela Šubrtová bude podle svého názoru na klecový chov drůbeže zřejmě "velice inteligentní". Výkvět naší doby.

| 43
Anonymní zemědělec
Anonymní zemědělec - 10 listopadu, 2014 - 21:31

No jo no. Je hodně mladá a chce zaujmout. Trochu hloupě, ale snaží se. Moje maminka říkávala "Moudrost a mládí nebývají kamarádi".

| 23
Anonymní zemědělec
Anonymní zemědělec - 10 listopadu, 2014 - 08:31

Vypadá to, že pouze pan Masner vidí situaci realisticky. Pověst fakulty atd..

| 39

Naši partneři

Došlo k neočekávané chybě! Načíst znovu 🗙