Král českého zemědělství Andrej Babiš v rozhovoru pro iZUN

Jeden z nejbohatších lidí v České republice Andrej Babiš nám v rozhovoru svěřil několik odhadů, postřehů a názorů na problémy týkající se studentského života i budoucnosti zemědělství vůbec.

Andrej Babiš, sedmapadesátiletý podnikatel, lobista, ředitel a majoritní vlastník největšího zemědělského holdingu ve střední Evropě, vystudoval gymnázium ve švýcarské Ženevě a následně Vysokou školu ekonomickou v Bratislavě. První zkušenosti s podnikovou praxí získal ve firmě Chemapol a následně jako delegát v Maroku. Od roku 1992, kdy Agrofert vznikl, se rozrostl na největší zemědělskou společnost v ČR. Zvláštností je, že Andrej Babiš nevlastní počítač a ani jej nevyužívá. Nezbytností jsou mu však tři mobilní telefony, kterými zašle během jednoho dne i 200 SMS s pokyny svým pracovníkům.

Firma Agrofert se letos poprvé zúčastnila akce Career days, díky které má v úmyslu nalézat nové talentované studenty a absolventy zemědělských i ekonomických škol. Andrej Babiš se svými nejvyššími šéfy holdingu Agrofert prezentoval možnosti a výhody skýtající zaměstnání v této společnosti.

Během prezentací i panelových diskusí byla mnohokrát zmíněna nespokojenost pana Babiše s korupcí v naší politice a několik zajímavých zmínek padlo i na adresu zástupců České republiky v Evropském parlamentu.

Přes nabitý program nám Andrej Babiš poskytl rozhovor a sdělil nám pár svých názorů, postřehů a využil každé možnosti, aby zmínil potenciál, který studentům Agrofert nabízí.

Česká Zemědělská univerzita je doslova zlatým dolem na kvalifikované zaměstnance do většiny Vašich společností.

Jaký přístup má vaše společnost k novým absolventům této univerzity a zemědělských škol vůbec? Jaké je jejich uplatnění?

Tak proto jsme vlastně tady. My tady dneska jsme, protože jsme v podstatě skupina, která rostla velmi rychle a nestačila vybudovat nějaké systémy hledání lidí, které mají jiné společnosti a chtěli bychom to teď dohnat. Jedním z těch klíčových věcí je také systematické vyhledávání talentů, absolventů na vysokých školách a jejich uplatnění v rámci naší skupiny. Je to dnes vlastně poprvé, co jsme tu na Career Days a je to nějaký první kontakt, který bychom chtěli nějak rozvíjet a doufáme, že najdeme množství studentů, kteří u nás najdou uplatnění.

Kdy je podle Vás nejvhodnější čas, aby se studenti začali zabývat hledáním brigády nebo práce ve svém oboru?

Ono je to jedno. U těchto pozic, které jsou nově otevřené, není nahrazovaný žádný stávající manegement, takže kdy je vezmeme, je v podstatě jedno. Pokud by se však jednalo o nějaké agronomy nebo přímo, že by šli dělat do zemědělských firem, tak by bylo ideální, kdyby nastoupili po ukončení posledního semestru. Ale většinou, když studenti absolvují tu školu, tak chtějí mít také prázdniny.

Jakým způsobem vyhledáváte pracovníky do Vašich firem?

No, my vyhledáváme i hotové pracovníky, pomáhají nám personální agentury nebo také v tom businessu člověk slyší, kteří lidé by pro nás mohli být vhodní. Od konkurence, dodavatelů, odběratelů, nemá to přímo pravidla.

Čím by mohli naši studenti oslovit Vaše firmy, jaké typy profesí v současné době hledáte?

Hledáme veškeré možné profese. Od agronoma přes zootechnika, ošetřovatele, teď nevím, co vše se na Vaší škole učí. Obchodník, se všemi možnými komoditami, se vstupy a výstupy. Ta paleta je velmi široká.

Myslíte si, že je na našem trhu ještě místo pro nově příchozí zájemce o podnikání v oblasti zemědělství?

To určitě. Vždycky je příležitost. Samozřejmě rozhodnutí toho studenta je, jestli bude podnikat sám nebo v nějaké velké společnosti. My jsme třeba velká společnost, ale chceme, aby k nám chodili lidé, kteří mají nějaké podnikatelské zkušenosti. My jim také umožníme u nás podnikat, ale vždy je to nějaké vlastní rozhodnutí toho studenta. Prostor na podnikání je vždycky.

Co byste poradil studentům popřípadě absolventům, kteří by se do podnikání na poli zemědělské výroby chtěli pustit?

Co bych jim poradil? Já bych jim poradil, ať se přidají k nám, abych řekl upřímně. (Smích)

Chtěl bych zatočit s korupcí, která se nám tady rozrostla.

Kdybyste byl premiérem, jaké změny byste učinil?

To bychom tu seděli až do rána. Kdybych byl premiérem, tak bych určitě udělal něco konkrétního pro rozvoj místních českých firem a v rámci toho zemědělství bych usiloval o lepší pozici českých zemědělců v Evropské unii, ochranu výrobců potravin a určitě bych se snažil dělat něco víc s tou korupcí, která se nám tady rozrostla.

Tak možnosti ani moc nevidím. Hrozby vidím v zastropování. My jsme sice měli ambice, že bychom se mohli vyrovnat těm kolegům v sousedních státech, v původních státech EU. Nakonec však budeme rádi, když uhájíme to, co je a možná nějaké malé navýšení. Je to komplikované. Musíme dělat nějaké aliance s jinými státy, které jsou na stejné lodi a vypadá to tak, že máme po delší době ministra, který se snaží a má nějaké konkrétní výsledky na rozdíl od jeho předchůdců

Na co by Česká republika neměla rozhodně v připravovaných změnách přistoupit? A máme vůbec nějaké možnosti či nástroje se bránit zamýšleným reformám a jejich negativním dopadům?

Máme nástroje se bránit. Třeba tím, že přesvědčíme ostatní státy, které jsou na stejné lodi jako my a zablokovat to rozhodnutí především pro zastropování plateb podle velikosti farem, kde by de facto přišli čeští zemědělci o miliardy. Až 12 miliard přibližně.

Nadále bude pokračovat úbytek živočišné výroby

Lze odhadnout, které odvětví se bude po zavedení společné zemědělské politiky rozvíjet a které bude naopak stagnovat?

Nadále bude pokračovat úbytek živočišné výroby. Hlavně v prasatech a i v kuřatech. Je samozřejmě problém s dumpingovými cenami dováženého kuřete, které má úplně jinou kvalitu a je jinak vyráběno. Ten zbytek se podle mě moc nezmění.

Řadu našich zemědělských komodit „válcují“ levné dovozy. Existuje podle Vás nějaké jiné řešení, než apelovat na spotřebitele, aby nakupovali české značky? Může tento problém pozitivně ovlivnit právě nová Společná zemědělská politika?

To řešení je v tom, že by Česká republika měla významně vylepšit kontrolu dovážených čerstvých potravin. A zavést povinnou registraci na veterinární správě před jejich dovozem. Teď byly nedávno případy, že oni sem to maso vozí bez papírů, páchají daňové úniky atd. Celní správa, finanční úřady a podobné kontrolní orgány by měly upřít pozornost na kontrolu dovozu těchto potravin a zároveň i na kontrolu potravin rovnou na pultě.

V souvislosti se zamýšleným zvyšováním DPH u potravin, dojde podle Vás ke změnám spotřebitelského chování?

Těžko říct. Protože nikdo neví, kdo to zaplatí. Buď to zaplatí spotřebitel, o čemž silně pochybuji nebo spíš si myslím, že ty ceny zůstanou a zaplatí to ti výrobci.

Schvalujete toto rozhodnutí vlády?

U potravin určitě ne.

Nemohl by se zde opakovat stejný scénář jako na Slovensku, kde došlo k propadu prodeje i výroby  u jednotlivých komodit o 30%?

To byl problém, ale neumím to odhadnout. Chování spotřebitele v Čechách a na Slovensku je trošku rozdílné a ekonomická potence je také trošku jiná.

Řada zemědělských podniků v současné době diverzifikuje směrem k nejrůznějším formám nezemědělské činnosti. Je to nouzové řešení nebo možná cesta k prosperitě českých zemědělských podniků?

Samozřejmě tam jde o to, jestli děláte rostlinnou nebo živočišnou výrobu. Já myslím, že ta rostlinná výroba je na tom ekonomicky podstatně lépe, než u těch zemědělců, kteří chovají prasata nebo drůbež. Problém je tady také v tom, že zemědělci by chtěli stavět bioplynky. Ta zvířata mají živočišný odpad každý den a bioplynky jsou ideální spotřebiče. Bohužel v rámci toho tunelu fotovoltaiky se nám nedostává možnost ty nové projekty připojit k síti.

Vaše společnost se tímto projektem bioplynek také zabývala. Jak to v současné době probíhá?

Špatně. Máme asi 15 projektů, které bychom chtěli realizovat, ale nemáme na to připojení.

A myslíte, že se to bude rozvíjet pozitivně?

Nevím. Je to individuální. Záleží to i na místě. Lze to těžko ovlivnit.

Píše se o Vás, že nepoužíváte vůbec počítač a mobilní telefony. Jaký je Váš vztah k technickým novinkám?

Tak mobilní telefon používám, mám rovnou tři. Nepoužívám počítač. Můj vztah k technickým novinkám je velmi špatný, neboť jsem technický antitalent. Takže používám jen tyto primitivní mobily a toto je můj počítač (rozkládá na stůl tři starší mobilní telefony Nokia a velký kalendář hustě popsaný a polepený poznámkami). Kalendář, do kterého si dělám různé poznámky. Pracuji s takovými barevnými papírky, kde si to značím, škrtám. To je můj počítač.

        

Jaké myslíte, že je tajemství k úspěchu?

Těžko říct. Asi nějaká cílevědomost, určitě i štěstí, je to individuální.

Proč jste se začal věnovat zrovna zemědělství?

Já jsem absolventem Vysoké školy ekonomické v Bratislavě, oboru zahraniční obchod. Tak jsem po škole nastoupil do slovenského Chemapolu, ve kterém jsem měl na starost hnojiva a ta jsem prodával celý život. Pracoval jsem jako delegát v Maroku pět let. Tam jsem nakupoval fosfáty, prodával močovinu. Dělám to zkrátka celý život.

Co byste vzkázal studentům České zemědělské univerzity

No, já jsem se sem dnes přišel víceméně zorientovat, co se vlastně změnilo na vysokých školách oproti dobám, co jsem studoval já. Ale dozvěděl jsem se, že se toho asi moc nezměnilo, a že na tom ty studenti jsou stejně jako já, když jsem ve škole skončil. Že jsem toho z té praxe nic nevěděl. Mají jisté teoretické znalosti, ale v té praxi pak začínají vlastně od nuly. Takže záleží na nich, jak budou pospíchat nebo jestli pomalinku a pílí získají nějaké schopnosti, aby se uchytili v tom reálném životě. Hlavně je důležité, aby když nastoupí v nových firmách, nezapadli. Aby je ty bariéry v těch firmách neznechutily.

Je to tak, že manageři nemají rádi nějakou konkurenci, ale je to individuální. Mám managery, kteří vychovávají nástupce i ty druhé, kteří se tomu moc nevěnují.

Jaký je Váš názor na klecový chov drůbeže?

To jste mě dostal. My vajíčka tedy ani nevyrábíme. My máme u nás ty kuřata volně. Ale každé zvíře má ten úděl, že se narodilo aby ho vykrmili a popravili. Ale je mi to všeobecně líto.

Rozhovor proběhl velmi hladce. Překvapilo nás, že reakce na osobnější otázky byla u pana Babiše mnohem kladnější než na otázky odborné. Asi se není čemu divit, když na podobné otázky odpovídal většinu dne.

V závěru bych chtěl panu Babišovi poděkovat za poskytnutý rozhovor a naše díky patří i vyučujícím z katedry ekonomiky Ing. Gabriele Červené a  Ing. Michali Malému, Ph.D.

VK

Foto: RK

Autoři: Viktor Kořínek
nebo sdílej

Mrkni taky na tohle

Pár slovíček se Stanislavem Komárkem o zemědělství, Římské říši, ale i dnešní společnosti
17. 04. 2019 0

Pár slovíček se Stanislavem Komárkem o zemědělství, Římské říši, ale i dnešní společnosti

Číst více
Pod lupou: Mléko
02. 04. 2019 21

Pod lupou: Mléko

Číst více
BRAMbory a KOšťáloviny
17. 06. 2017 8

BRAMbory a KOšťáloviny

Číst více

Komentáře

Uživatel
Anonymní zemědělec
Anonymní zemědělec - 07 března, 2011 - 21:50

vynikající článek... děkuji

| 30
Anonymní zemědělec
Anonymní zemědělec - 27 října, 2013 - 10:57

Prázdné fráze. Populista a další kariérista (o čemž svědčí i jeho spojení s STB). Je mi k zblití, koho zase Češi zvolili. Jsme národ ovcí.

| 46

Naši partneři

Došlo k neočekávané chybě! Načíst znovu 🗙