Volby do akademického senátu tlučou na dveře

07. 11. 2011 3 0 Univerzita Zpět na Úvod
Drazí studenti, už tuto středu a čtvrtek (9. a 10.11.) proběhnou volby do akademického senátu a senátů jednotlivých fakult. Stejně jako je vaší občanskou povinností jít volit svou politickou stranu, tak ve volbách na akademické půdě tomu není jinak. Abyste se rozhodli správně, máme tu pro vás malý přehled kandidátů.

Abych vás uklidnil, tak pokud půjdete hlasovat letos, budete mít na další 3 roky s volením vystaráno, neboť volební období členů akademického senátu (dále jen AS) je tři roky. Navíc budete mít čisté svědomí, protože se zasadíte o zvolení studentů, kteří ví, co chcete, a budou směřovat vývoj školy tam, kam potřebujete.

A co že to vlastně je, ten akademický senát, do kterého máte někoho volit?

Jedná se o orgán složený ze zástupců jednotlivých fakult, kteří jsou vámi zvoleni, aby při rozhodování o důležitých provozních věcech univerzity jednali ve vašem zájmu. Do tzv. „Velkého senátu“ jsou vybraní vždy dva zástupci z kandidujících studentů a ti spolu s pedagogy a zástupci vedení univerzity rozhodují o volbě děkana, rektora, jednají o rozpočtu univerzity, schvalují vnitřní předpisy atd.

Dále zde máme fakultní akademický senát, který jedná o obdobných věcech, jen je složený ze studentů a pedagogů pouze jedné konkrétní fakulty.

A proč vůbec volit?

Hlasujte pro někoho, koho znáte, abyste mu mohli říkat, jak to má správně dělat. Akademický senát má velikou moc a nikomu z vás by nemělo být jedno, kdo za vás rozhoduje v důležitých věcech.

Tento týden proběhnou volby do senátů na Technické fakultě (9.listopadu od 8:00 do 16:00 v místnosti M54/III) a na Fakultě agrobiologie, potravinářských a přírodních zdrojů.

V tomto článku bychom vám chtěli představit studenty FAPPZ, kteří by se chtěli ucházet o funkci v senátu. Kandidáty jsme oslovili a položili jsme jim 6 jednoduchých otázek. Nevyjímaje klecového chovu drůbeže.

  1. Povězte nám něco o svém studiu, obor, ročník a jak dlouho již studujete?

  2. Do jakého senátu kandidujete?

  3. Proč kandidujete?

  4. Máte nějaký volební program? Jaký?

  5. Jste v nějaké studentské organizaci?

  6. Jaký je Váš názor na klecový chov drůbeže?

Kandidáti

Kandidáti jsou seřazeni podle toho, kdy jsme obdrželi jejich odpovědi.

Dalibor Mondek

iZUN: Do jakého senátu kandidujete?

Kandiduji do AS FAPPZ.

iZUN:  Proč kandidujete?

Chtěl bych se co nejvíce zaměřit na problematiku studentů a následné řešení.

iZUN: Máte nějaký volební program? Jaký?

Činnost na ČZU v Praze: - od listopadu 2009 člen studentské organizace Pupen, o.s. FAPPZ ČZU v Praze - od října 2010 člen kolejní rady KaM Cíle v akademickém senátu: - zkvalitnit práci členů zvolených za studentskou část fakulty - co nejvíce se zaměřit na řešení studentských problémů - zefektivnit spolupráci s ostatními členy při řešení otázek týkajících se studentů FAPPZ

iZUN: Jaký je Váš názor na klecový chov drůbeže?

Nevhodný a naštěstí brzy zakázaný systém chovu.

Petr Vlažný

iZUN: Povězte nám něco o svém studiu, obor, ročník a jak dlouho již studujete? 

2009- současnost FAPPZ ČZU Doktorský studijní program Fytotechnika – obor Speciální produkce rostlinná – téma disertační práce: Biologizace ochrany máku setého (školitel Prof. Ing. Jan Vašák, CSc.), v roce 2010/2011 tříměsíční stáž na Latvijas lauksaimniecības universitāte v Jelgavě, Lotyšsko 2007-2009 FAPPZ ČZU Fytotechnika – obor Rostlinná produkce 2004-2007 FAPPZ ČZU  Zemědělství, zahradnictví a rozvoj venkova – obor Pěstování rostlin

iZUN: Do jakého senátu kandidujete?

Kandiduji pouze do senátu FAPPZ.

iZUN: Proč kandidujete?

Zvědavost, co všechno je člověk v tomto soukolí schopen změnit (jestli vůbec), „kopání“ za a pro tradiční zemědělské obory, tj. za agronomy a zootechniky.

iZUN: Jste v nějaké studentské organizaci?

Jsem členem Studentského mysliveckého spolku při FLD ČZU.

iZUN: Jaký je Váš názor na klecový chov drůbeže?

Ohledně klecových chovů.... je to trochu prasárna, ale jestli chceme mít vajíčka z jiných států, které příslušná nařízení EK nemusí respektovat, jdeme tím sami proti sobě. Bohužel se nedomnívám, že by se v budoucnu změnil přístup Čechů (naopak si myslím, že to bude ještě horší) nakupovat jen pouze dle ceny. Samozřejmě nestudují zemi původu a podmínky ve kterých byla ta či ona potravina získána, upravena apod.

Lenka Vorlíčková

iZUN: Pověz nám něco o svém studiu, obor, ročník a jak dlouho již studujete

iZUN: Do jakého senátu kandiduješ?

iZUN: Proč kandiduješ?

iZUN: Máš nějaký volební program? Jaký?

Jen v krátkých bodech: - zajistit lepší informovanost, jak v rámci fakulty, tak v rámci  celé univerzity - novější a snad i rychlejší počítače pro studenty na chodbách nebo přístup do počítačové učebny volně kdykoli během dne - zkvalitnění a zodbornění praxí a praktických encyklopedií - více odborných stáží, pobytů v zahraničí, pobyty Erasmus - více zásuvek v posluchárnách

iZUN: Jsi v nějaké studentské organizaci?

iZUN: Jaký je Tvůj názor na klecový chov drůbeže?

iZUN: Povězte nám něco o svém studiu, obor, ročník a jak dlouho již studujete?

Jsem v třeťáku na Produkčním a okrasném zahradnictví a popravdě tento obor studuji čtvrtým semestrem.

iZUN: Do jakého senátu kandidujete?

Kandiduji do senátu jak fakultního tak univerzitního.

iZUN: Proč kandidujete?

Ráda bych se podílela na chodu a činnosti naší školy a skrz senát navrhla nápady nejen vlastní, ale i mých spolužáků. Jako každý jiný student jsem měla ponětí o tom, že senát existuje, ale člověk do samotného hlasování moc neviděl. My studenti bychom měli táhnout za jeden provaz… teď víte za kým můžete přijít s novým návrhem nebo názorem...

iZUN: Máte nějaký volební program? Jaký?

Nejsem na to sama… ve dvou se to lépe táhne a ve TŘECH ještě líp. Společně s Terčou Kolbabovou a Honzou Nevoralem jsme si dali za cíl podpořit krásu rozumu. Spojíme rozum s krásou!

iZUN: Jste v nějaké studentské organizaci?

Hodně jsem o tom přemýšlela, ale v žádné zatím nejsem.

iZUN: Jaký je Váš názor na klecový chov drůbež

Pocházím z vesnice a vždy jsem si chovala nově narozená kuřátka u babičky. Pomyšlení na klecový chov mě děsí. Zásadně s tím nesouhlasím!

Lenka Křivohlávková

iZUN: Povězte nám něco o svém studiu, obor, ročník a jak dlouho již studujete?

Jmenuji se Lenka Křivohlávková, na univerzitě studuji již sedmým rokem a v současné době jsem ve druhém ročníku doktorského studia, obor obecná zootechnika.

iZUN: Do jakého senátu kandidujete?

Kandiduji do FAS.

iZUN: Proč kandidujete?

Ráda bych pronikla do dění, související se zdárným chodem naší univerzity. Na škole jsem již dlouhou dobu a zajisté mám co nabídnout.

iZUN: Máte nějaký volební program? Jaký?

Jsem přesvědčena, že základní kamínky dobrého jména naší univerzity pokládají právě studenti - proto chci působit jako jejich zástupce a zefektivnit komunikaci mezi AS a studenty.

iZUN: Jste v nějaké studentské organizaci?

Jsem členem studentské organizace PUPEN.

iZUN: Jaký je Váš názor na klecový chov drůbeže?

Klecový chov není z etologického hlediska pro drůbež vhodný, je však nutné kalkulovat i s ekonomickou stránkou věci. Většina lidí klecové chovy odsuzuje, avšak kolik z nás nakupuje drahá vejce z volných chovů??

Jan Nevoral

iZUN: Povězte nám něco o svém studiu, obor, ročník a jak dlouho již studuješ?

iZUN: Do jakého senátu kandidujete?

iZUN: Proč kandidujete?

iZUN: Máte nějaký volební program? Jaký?

iZUN: Jste v nějaké studentské organizaci?

iZUN: Jaký je Váš názor na klecový chov drůbež

Jako živočichář na to mám názor možná nepopulární: nic proti klecím totiž nemám. Bylo zjištěno, že slepice v klecích podléhají stresu mnohem méně, než ve venkovních chovech. To vše se dá změřit hladinou stresových hormonů v krvi drůbeže. Nikdo mě zatím nepřesvědčil o opaku. Rozumnými argumenty to ale můžete zkusit…

Lukáš Kaplan

iZUN: Povězte nám něco o svém studiu, obor, ročník a jak dlouho již studujete?

Datum, rok a místo narození:  26. 3. 1984 v Ústí nad Labem (Vaňov) Dosažené vzdělání:                                                                           2003 – Střední zahradnická škola v Mělníce                             2006 – Bakalářské profesní studium FAPPZ ČZU v Praze (obor Zahradnictví)                               2009 – Magisterské studium FAPPZ ČZU v Praze (obor Produkční zahradnictví)                               Od r. 2009 doktorské studium na FAPPZ ČZU v Praze (obor Obecná produkce rostlinná). Ve své doktorské práci se od počátku věnuji problematice živinného režimu kontejnerovaných rostlin (zejména chryzantém, balkónových květin a užitkových rostlin). Dále problematice náhrady rašeliny alternativními komponenty, zejména výstupy z bioplynových stanic. Jsem řešitelem, navrhovatelem projektů a patentu podporující náhradu rašeliny pěstebních substrátů alternativními komponenty). Zájmy, oblíbené jídlo a pití: Zahradničení, rybaření, houbaření, rybí prsty s bramborovou kaší, lehký aperitiv

iZUN: Do jakého senátu kandidujete?

Kandiduji do akademického senátu FAPPZ a zároveň ČZU již popáté osmým rokem.

iZUN: Proč kandidujete?

V poslední době v akademickém senátu se podařilo: - tvorba a realizace studentských specifických dotazníků oborů „Zahradní a krajinářské úpravy“ (Mělník) a „Chov koní“ (Humpolec), zaměřených na problematiku komplexnosti výuky oborů - Vyjednání a realizace tzv. „seznamováku“ pro studenty budoucích 1. ročníků - Znovuzavedení „plusových bodů“ v předmětu „Výpočetní metody v biologii“ - příprava inovace a vývoj nového programu aplikace CIGA ČZU (určeno pro doktorandy)     Činnost v akademickém senátu při případném zvolení: - pokračování v realizacích studentských dotazníků zaměřených na problematiku výuky oborů FAPPZ - dokončení vývoje programu „CIGA“ (určeno zejména pro doktorandy při podávání návrhů o granty) - zajištění pořádání druhého ročníku „seznamováku“ - „Rekonstrukce“ oboru Zahradní a krajinářské úpravy (ABZU - Mělník) - diskuse o podobě a vzniku nových oborů na FAPPZ - v dohledné době započetí přípravy restrukturalizace praxí na FAPPZ - od r. 2004 – květen 2009 členství v akademickém senátu FAPPZ                 (2. místopředseda AS FAPPZ ČZU v Praze, předseda komise pro studentské záležitosti AS FAPPZ ČZU v Praze, člen volební a legislativní komise AS FAPPZ ČZU v Praze) - od r. 2004 – 2005 pravidelná účast v kolegiu děkana AF – dnes FAPPZ - od listopadu 2007 předseda studentské organizace Pupen, o.s. FAPPZ ČZU v Praze - od prosince 2007 šéfredaktor studentského časopisu Pupen FAPPZ ČZU v Praze (v současnosti zástupce šéfredaktora) - v roce 2008 členství ve studentské unii ČZU v Praze - od listopadu 2008 – členství v kolejní radě ČZU v Praze (od listopadu 2009 předseda, do listopadu 2010 místopředseda) - od prosince 2008 člen disciplinární komise FAPPZ ČZU v Praze - od října 2010 opětovné členství v akademickém senátu FAPPZ (předseda komise pro studentské záležitosti AS FAPPZ ČZU v Praze, člen volební komise AS FAPPZ ČZU v Praze) - od prosince 2010 člen pracovní skupiny pro inovaci „CIGA ČZU“ 2011 - od 1. února 2011 člen AS ČZU v Praze - od října 2011 předseda kolejní rady ČZU - od října 2011 náhradníkem za studentského delegáta do SK RVŠ  na období 2012 - 2014

iZUN: Jaký je Váš názor na klecový chov drůbeže?

Jsem z vesnice, vlastníma rukama mi prošlo spoustu drůbeže…

Miroslav Fér

iZUN: Povězte nám něco o svém studiu, obor, ročník a jak dlouho již studuješ?z

Studuji doktorandský obor Hodnocení a ochrana půdy, 3. ročník a ten studuji asi 5. týden.

iZUN: Do jakého senátu kandidujete?

Do velkého senátu ČZU.

iZUN: Proč kandidujete?

Zajímavá otázka... Byl jsem nějakým studentem vhozen jako kandidát a když mě někdo navrhl, příjde mi fér kandidaturu přijmout.

iZUN: Máte nějaký volební program? Jaký?

Zatím ne ale zapracuji na tom :-) popravdě než mít program, mi přijde důležitější reagovat na aktuální situace na naši ČZU.

iZUN: Jste v nějaké studentské organizaci?

Nejsem a ani po tom netoužím :-).

iZUN: Jaký je Váš názor na klecový chov drůbeže?

Tak to vám je ještě zajímavější otázka :-) trošku nevidím souvislost s volbou do akademického senátu na oplátku otázka pro vás: Jaký je váš názor na klecový chov žížal obecných?  

Zuzana Peklová

iZUN: Povězte nám něco o svém studiu, obor, ročník a jak dlouho již studuješ? 

Studuji 1. ročník doktorského studia, obor Obecná produkce rostlinná.

iZUN: Do jakého senátu kandidujete?

Kandiduji do AS ČZU.

iZUN: Proč kandidujete?

Velmi mě zajímá dění této univerzity a proto bych se ráda zapojila do chodu univerzity z jiného pohledu než studentského.

iZUN: Máte nějaký volební program? Jaký?

Volební program zatím nemám.

iZUN: Jste v nějaké studentské organizaci?

Ne. V žádné studentské organizaci nejsem.

iZUN: Jaký je Váš názor na klecový chov drůbeže?

Můj názor je takový, že jako všechno tak i klecový chov drůbeže má své pozitiva i negativa. Pozitiva vidím především v ekonomické stránce. Negativa spatřuji v nekomfortních klecích a životní nepohodě zvířat.

Šárka Shejbalová

iZUN: Povězte nám něco o svém studiu, obor, ročník a jak dlouho již studujete?

Studuji 1. ročník doktorského programu Obecná produkce rostlinná na Katedře agroenvironmentální chemie a výživy rostlin, FAPPZ. V květnu jsem dokončila magisterský obor Rostlinná produkce (rovněž na FAPPZ).

iZUN: Do jakého senátu kandidujete?

Kandiduji do AS ČZU.

iZUN: Proč kandidujete?

Chtěla bych se aktivně podílet na rozvoji naší univerzity.

iZUN: Máte nějaký volební program? Jaký?

Doktorand má blízko jak ke studentům, tak k zaměstnancům univerzity. Z této pozice tedy mohu oba světy propojit, zlepšit vzájemnou komunikaci a pomoci prosadit zájmy studentů.

iZUN: Jste v nějaké studentské organizaci?

Momentálně nepůsobím v žádné studentské organizaci.

iZUN: Jaký je Váš názor na klecový chov drůbeže?

Klecový chov drůbeže má svá pro i proti. Jako fytotechnik však s klidným svědomím přenechávám řešení této problematiky kolegům zootechnikům. Přeci jen jsou k tomu kompetentnější.

Zuzana Galajdová

iZUN: Povězte nám něco o svém studiu, obor, ročník a jak dlouho již studuj

Zuzana Galajdová, 22 let, studentka 3.roční­ku oboru Sustainable use of natural resources na Fakulta potravinových a pří­rodní­ch zdroj.

iZUN: Do jakého senátu kandidujete?

AS

iZUN: Proč kandidujete

Byla jsem navržena katedrou pí­cninářství a trávníkářství, na které studuji a pracuji.

iZUN: Máte nějaký volební program? Jaký?

Zlepšení­ integrace zahraniční­ch studentů do studijní­ch procesů naší­ univerzity.

iZUN: Jste v nějaké studentské organizaci? 

Ne.

iZUN: Jaký je Váš názor na klecový chov drůbeže?

Klecový chov z hlediska produkce a kvality vyprodukovaných vajec plní­ svůj účel dobře, ovšem je jen na nás, spotřebitelí­ch, zda si koupí­me vejce z tohoto chovu nebo z chovu na farmě či statku, kde jsou slepice chovány v podobných podmí­nkách tak jako posledních 4000 let od své domestikace - bez potlačování­ jejich zvířecí­ch instinktů.

Petra Špalková

iZUN: Povězte nám něco o svém studiu, obor, ročník a jak dlouho již studujete

Jmenuji se Petra Špalková a prvním rokem studuji navazující magisterské studium-obor Zájmové chovy.

iZUN: Do jakého senátu kandidujete?

Kandiduji do malého akademického senátu FAPPZ.

iZUN: Proč kandidujete?

Člověk ať má sám motivace dostatek a cílů nespočet, docílit jeho snahy něčeho dosáhnout si žádá spolupráci kolektivu lidí a tady na akademické půdě je akademický senát příkladem. Sám si člověk může navrhovat a prosazovat téměř cokoliv, ale je to zbytečné pokud ostatní nebudou spolupracovat. Jako volená veřejná činitelka bych se snažila například podpořit jednání těch, na nichž visí rozhodování o budoucnosti navržených a realizovaných projektů pro obnovu či rozvoj fakulty, jejich pracovníků a pracovišť. Vytvořit společnost akademických pracovníků a studentů, jež se budou snažit zlepšit komunikaci a spolupráci mezi jednotlivými pracovišti. Snížit tak rivalitu a napětí mezi nimi, na základě pomíjivé konkurence a za jednotlivá rozhodnutí brát odpovědnost. Proto jsem spíše pro tu vizi, kdy člověk je nepostradatelným a důležitým článkem řetězce procesů, které usměrňujeme všichni. Nejde mi o to prosazovat si své, ale chci obohatit senát o další názory, podněty a podpořit názory a vize těch, kteří mají reálné cíle vést fakultu takovým směrem, aby se neustále rozvíjela.

iZUN: Máte nějaký volební program? Jaký?

Volební program nemám.

iZUN: Jste v nějaké studentské organizaci?

Ano, již 4 roky jsem členkou studentské organizace Pupen, o. s. FAPPZ

iZUN: Jaký je Váš názor na klecový chov drůbeže?

Oproti jiným technologiím pro chov drůbeže je klecový systém pro drůbež nevyhovující, neboť představuje stresující prostředí. Obyčejné neobohacené klece neposkytují dostatečný prostor, vybavení a klid pro snášení vajec do hnízda, prostor pro volný pohyb, protahování křídel, péče o tělo ad. Tyto všechny faktory mají vliv na zdraví každé nosnice. Pokud je zvíře vystavováno stresovým faktorům, není schopno projevovat chování, které je pro daný druh přirozené, ba naopak mohou náchylnější jedinci vykazovat nežádoucí chování jako je např. agresivita vůči jiným nosnicím, stereotypní pohyby, či apatie k jakékoliv činnosti např. v důsledku zranění. To ovlivňuje kvalitu i cenu konečných produktů pro naši spotřebu. Je to jako by vás ještě s dalšími lidmi zavřeli do malé kanceláře, ve které byste nemohli v klidu pracovat, neboť byste k tomu neměli jak potřebné pracovní pomůcky a podmínky, byli byste vystaveni stresu a přitom by se od vás vyžadovalo maximálního nasazení s perfektními výkony. Míra poskytovaných podmínek a péče, jakou jsme ochotni investovat do chovu, se nám vrátí v konečném produktu a za odpovídající cenu. Je jedině dobře, že by se podle směrnice 1999/74/ES od roku 2012 měly přestat používat klasické klece a nosnice by měly být chovány jen v tzv. obohacených klecích či alternativních chovech, které sice splňují fyziologické a behaviorální požadavky nosnic, ale neřeší celou zapeklitou situaci i co se týká oblasti ekonomiky chovu, neboť se zde nemluví o 10-ti slepicích, nýbrž o tisících kusech. Bohužel skutečnost je taková, že jsme to především my spotřebitelé, kteří již ovlivňujeme a nadále ovlivňovat budeme to, jakým směrem se bude ekonomika chovu ubírat a z jakých podmínek budou žádané produkty pocházet.

Tereza Kolbabová

iZUN: Povězte nám něco o svém studiu, obor, ročník a jak dlouho již studujete

iZUN: Do jakého senátu kandidujete?

Kandiduji do „malého i velkého“ senátu, správně řečeno do Senátu FAPPZ i ČZU. Myslím si, že je výhodou být v obou senátech, protože dění v senátu na fakultní a univerzitní úrovni spolu úzce souvisí a poznatky z práce v jednom senátu pomohou v práci v druhém a naopak.

iZUN: Proč kandidujete?

Nechci jen mluvit o dění ve škole, chci se toho i aktivně účastnit. Uvědomuji si, že práce pro senáty vyžaduje čas navíc, ale jsem přesvědčena, že je to způsob jak prosadit některé zlepšení podmínek pro své kolegy - studenty, o kterých se hodně mluví, ale zatím se málo udělalo.

iZUN: Máte nějaký volební program? Jaký?

iZUN: Jste v nějaké studentské organizaci?

Jaký je Váš názor na klecový chov drůbeže?

Ondřej Sedlář

iZUN: Povězte nám něco o svém studiu, obor, ročník a jak dlouho již studujete?

Doktorský studijní program, obor Obecná produkce rostlinná, 3. ročník. Do jakého senátu kandidujete? Do obou.

iZUN: Proč kandidujete?

Někdo si dal tu práci najít kus papíru, tužku, možná i nůžky, a vhodit mé jméno do schránky. Zvedl jsem hozenou rukavici.

iZUN: Máte nějaký volební program? Jaký?

Mám pocit, že jediný volební slib, který se kdy částečně a na určitý čas podařilo naplnit, bylo zrušení platby třiceti korun u lékaře. A nejsem si jistý, jestli to bylo zrovna takové terno. Takže programem neohromím.

iZUN: Jste v nějaké studentské organizaci?

Ne.

iZUN: Jaký je Váš názor na klecový chov drůbeže?

Bylo by krásné sledovat, jak se ruší klecové chovy, ale bojím se, že by nám při tom fascinujícím pohledu možná kručelo v břiše.

Aleš Klement

iZUN: Povězte nám něco o svém studiu, obor, ročník a jak dlouho již studujete

Studuji doktorandský obor Hodnocení a ochrana půdy, 3. ročník.

iZUN: Do jakého senátu kandidujete?

Akademický senát FAPPZ.

iZUN:  Proč kandidujete?

Nabídnutá nominace se nedá odmítnout, má se zkusit téměř vše.

iZUN: Máte nějaký volební program? Jaký?

Důležitější než sliby, jsou reakce na aktuální problémy a jejich řešení.

iZUN: Jste v nějaké studentské organizaci?

Nejsem členem žádné studentské organizace.

iZUN: Jaký je Váš názor na klecový chov drůbeže?

Nevidím souvislost s volbami do akademického senátu.

Marián Láznička

iZUN: Povězte nám něco o svém studiu, obor, ročník a jak dlouho již studujete

Jmenuji se Láznička Marián a jsem student 3. ročníku FAPPZ – ABR a studuji již nějaký ten pátek. :)

iZUN: Do jakého senátu kandidujete?

Zkusil jsem kandidovat do akademického senátu.

iZUN: Proč kandidujete?

Důvodem je ovlivňovat chod naší fakulty a prosazovat věci, které jsou dle mého názoru pozitivní a důležité.

iZUN: Máte nějaký volební program? Jaký?

Určitě bych rád zkusil prosadit více praktické výuky a výjezdů mimo školu a dále zapojení studentů do výzkumu a projektů univerzity. Jste v nějaké studentské organizaci?5. V žádné studentské organizaci zatím nepůsobím.

iZUN: Jaký je Váš názor na klecový chov drůbeže?

Nesouhlasím s klecovým chovem nosnic, který nesplňuje podmínky chovu dle zásad welfare.

Jaroslav Tůma

iZUN: Povězte nám něco o svém studiu, obor, ročník a jak dlouho již studujete

Studuju 2.ročník bakalářského studia oboru Zahradní a krajinářské úpravy, který je v tuto chvíly vyučován v Mělníku.

iZUN: Do jakého senátu kandidujete?

Kandiduji do AS FAPPZ.

iZUN: Proč kandidujete?

Není mne lhostejné dění na fakultě APPZ.

iZUN: Máte nějaký volební program? Jaký?

Hájení podnětů a zájmů studentů oboru ABZU, spolupodílení se na řešení problematiky praxí, spolupodílení se na organizování druhého ročníku seznamovacího kurzu pro budoucí první ročníky, příspívání do diskuse o odborném pracovišti tzv.: Libosad pro potřeby výuky fakulty.

iZUN: iZUN: Jste v nějaké studentské organizaci?

V současné chvíly NE (plánuji požádat o členství ve stud. org. Pupen).

iZUN: Jaký je Váš názor na klecový chov drůbeže?

Věřím, že zvířata v klecích trpí, ale v dnešním světě, kde jde hlavně o peníze myslím, že je zbytečné se snažit o nějakou změnu a to i jen v rámci ČR.

Naše redakce oslovila všechny kandidáty. Výše jsou uvedeni všichni, co nám odpověděli do termínu vydání článku. Pokud jste mezi kandidáty a chtěli byste mít zde také svůj prostor, napište své odpovědi na e-mail anna.beldova@izun.eu a my je do článku doplníme.

Upozorňujeme, že dodané odpovědi neprošly redakční kontrolou a redakce neodpovídá za jejich obsah.

V příštích týdnech vám budeme postupně představovat také kandidáty ostatních fakult (PEF, FLD, FŽP). Velice nás mrzí, že Technickou fakultu jsme z časových důvodů nestihli. Za to se omlouváme.  

Všem kandidátům děkujeme za odpovědi a přejeme hodně štěstí.

Autoři: Anna Beldová
nebo sdílej

Mrkni taky na tohle

02. 12. 2020 0

Škola čar a zemědělství v Suchdolovicích

Číst více
24. 05. 2020 0

Menza zpátky ve hře!

Číst více
02. 03. 2020 7

Koronavirus na ČZU: Proč jsou média informována dříve než my?

Číst více

Komentáře

Uživatel
Anonymní zemědělkyně
Anonymní zemědělkyně - 08 listopadu, 2011 - 19:49

V současné chvíly NE...pěkná hrubka...

| 19
swicgris
swicgris - 08 listopadu, 2011 - 20:48

Jak je uvedeno v závěru článku, dodané odpovědi neprošly redakční kontrolou a redakce neodpovídá za jejich obsah (tedy ani za gramatickou či stylistickou úpravu).

| 17
Anonymní zemědělec
Anonymní zemědělec - 08 listopadu, 2011 - 21:51

Omlouvám se Anonymní zemědělkyni, otázky mne byly poslány až na poslední chvíly a proto jsem je i v rychlosti vyplňoval. Proto i upozorňuji na chybu ve slově "studuju" u první otázky, mělo tam být samozřejmě "studuji". A tímto se omlouvám i za další případné gramatické chyby. J. Tůma

| 15

Naši partneři

Došlo k neočekávané chybě! Načíst znovu 🗙